CAMPWS

AcronymDefinition
CAMPWSCenter of Advanced Materials for Purification of Water with Systems
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Bydd y rhaglenni hyn yn ategu arlwy dyniaethau traddodiadol y campws ac yn arwydd o'r cam cyntaf mewn amrywiaeth cynhwysfawr o raglenni fydd yn sicrhau bod unigolion yn gallu cael y sgiliau a'r hyfforddiant sydd eu hangen yn eu cymunedau eu hunain.
It will be held on Friday, October 20, from 3.30pm at Campws y Gwyndy.
CYDLYNYDD ACADEMI RYGBI'R COLEG - CAMPWS RHOS (HWB/1378/10) DROS DRO AM 3 BLYNEDD (I DDECHRAU) pounds 25,600 a Char Dyma gyfle cyffrous i weithio gydag Undeb Rygbi Cymru i ddatblygu Academi Rygbi Coleg Llandrillo.
Myfyrwyr yn cael egwyl yn ardal hyfryd Campws Bae Abertawe
Gyda Gyda a champysau dinesig, gwledig ac arfordirol ar draws De Orllewin Cymru, yn ogystal a chanolfannau eraill yng Nghaerdydd a Llundain, rydym yn cynnig i fyfyrwyr cymunedau campws clos a dewis o leoliadau i weddu pob ffordd o fyw.
Bydd yr adeilad yn disodli'r hen Theatr Gwynedd, Undeb y Myfyrwyr ac adeiladau eraill yn yr ardal, ac yn cysylltu campws isaf ac uchaf Prifysgol Bangor.
Mae blwyddyn gyfan ers i Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe symud i'r campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd sbon yn y bae ac mae llawer wedi digwydd.
Whaton earth does making up daft words such as "Tacsi", "Traffig", "Campws", "Bws", "Ambiwlans", "Lifft", "ffonio", "golffio" and -most insulting to the mentally-ill - "sgitsoffrenia", have to do with progressingWales in the world economy?
"Yn ganolog i'r hanes, mae cyfraniadau'r ffigurau blaenllaw yn natblygiad y Brifysgol dros y blynyddoedd a datblygiad bywyd myfyrwyr ar y campws.
Dyfarnwyd yr anrhydedd Athro Ymarfer i Dennis O'Neill, CBE, Cyfarwyddwr Academi Llais Ryngwladol Cymru y Brifysgol yn ystod seremoni graddio campws Llambed.
Cydlynydd Cymorth i Ddysgwyr Dysgu yn y Gymuned i Oedolion a Chymorth i Ddysgwyr pounds 35,566 Cyf: 836 Byddwch yn gyfrifol am lunio a chynnal rhaglenni cymorth dysgu ledled y Coleg yn l y safonau uchaf un ar bob campws. Byddwch yn sicrhau bod y cymorth dysgu a gynigir yn diwallu anghenion y dysgwyr a gofynion cyrff dyfarnu/cyflogwyr (os yw hynny'n berthnasol).
A council spokeswoman said: 'The statutory consultation process has begun with regards to adopting the council's preferred name for the new school forming part of the Campws Cymuned Garth Olwg Community Campus.'