CANFU

AcronymDefinition
CANFUCombined Army Navy Foul Up (polite form)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Canfu Arolwg Omnibws Busnes gan Beaufort Research yn 2016 fod 97% o fusnesau Cymru a holwyd yn teimlo bod hyfforddiant a datblygiad yn bwysig i lwyddiant eu busnes.
Meddyliodd mai deilen lawryf felen ydoedd, ond pan gloddiodd, canfu''''r goler hyfryd siap lleuad.
Cytunodd y Dyn Fej i ddanfon yr hogyn i''r ysgol, ac fel gwer annwyl iawn, canfu amseroedd y trn hefyd.
Fel merch i genhadwr yn yr India, doedd blynyddoedd cynnar Emily ddim yn rhai moethus, ond yn wraig ifanc gyfoethog yn Lerpwl, canfu bleserau siopa.
Ond ymhen ychydig anfonwyd hwy i weithio ar ffermydd, ac ar ol cyfnod yn ardal Llanrwst, canfu Vincenzo ei hun ym Mrynmorfydd Mawr, Llanddoged, lle cyfarfu ag Elizabeth (Betty).
A chredwch chi byth - do - fe'i canfu. Mae honno bellach yn rhan o chwedloniaeth y tylwyth.
Y munud y canfu David Cameron 'mod i''n mynd i Glasgow, roedd yntau eisiau mynd yno hefyd.
Wedi ei hagor, canfu mai pryfetach man ac nid ceirch oedd ynddi.
Erbyn i'r straeon weld golau dydd, roedd Joyce yn byw yn Trieste, ac mae'n ddigon hawdd beirniadu pobl pan nad ydych chi'n byw yn eu plith, fel y canfu Caradog Prichard.
Wrth ddadansoddi'r farchnad, canfu BT fod busnesau yn mwynhau'r cyfleustra o ddefnyddio ffonau symudol yn eu swyddfeydd heb boeni am y gost o wneud hynny.
Erbyn hyn mae Iwan, sy'nhanu'n wreiddiol o Amlwch,Ynys Mon, ynbyw o fewn tafliad carreg i Neuadd Wigmore, rhywbeth sy'n gallu bod yn fanteisiol mewn mwy nag un ystyr fel y canfu yn ddiweddar!
Tic Toc (S4C, 8pm) Digon anodd ydy hi i unrhyw gymuned ail-afael ym mhethau pan fydd prif gyflogwr yr ardal yn cau i lawr, fel y canfu sawl ardal chwarelyddol, glofaol a chynhyrchu dur drwy Cymru dros y degawdau.