CANW

AcronymDefinition
CANWCanyon Wren (bird species Campylorhynchus brunneicapillus)
CANWCoppice Association North West (Cumbria, UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Chief executive of CANW, Sue Cotton, said: "Last year, our 1200 Lights campaign turned out the lights on some landmark buildings, and we're delighted that many more have agreed to join us for this year's event.
Os oes angen bwyd, nid mater o agor drws y rhewgell ydi hi, ond mynd allan i'r ardd i gasglu rhywbeth, neu daith hir mewn canw ac ar fotobeic neu gerdded am filltiroedd i'r farchnad - a chwerthin a phaldaruo efo pobl eraill yn y broses - nid ar eich pen eich hun mewn car.
FE ELLID dweud bod sgrifennu colofn fel llywio canw i lawr afon, fel y gwnaeth y Barf a'r Brawd yng Nghyfraith ar yr Afon Gwy dydd Sadwrn.
Mae fy mharodrwydd i ymuno a'r Barf yn y canw - ond, dim ond os yw cefn y Brawd yng Nghyfraith yn methu - yn cael ei gamddehongli.
DYDW i ddim yn wleidydd, cynghorydd, gwyddonydd....Dim y fi sy'n mynd i achub y byd, mae o fyny i ni gyd, Felly dyma fy ymdrech, dyma fy sgrech - bloeddio mewn hanner canw!' Dyna sut cychwynnodd Gai Toms ei sioe ddiweddaraf, Jynkadelic!
Y peth cyntaf a welwyd ar y llwyfan oedd hanner canw, a Gai yn bloeddio drwyddo.
Yn nyddiau gwlyb diwedd Mehefin, fyddai neb wedi mentro allan mewn dim byd heblaw canw, ond roedd gennym daith gerdded wedi ei threfnu ers misoedd, felly roedd rheidrwydd arnom.
Naci, nid y ffordd dwi'n cerdded, ond rhowlio canw yn y dwr - rol esgimo.
Ond wedi i ni gerdded ar hyd y pontydd pren (mae 'na bum milltir ohonyn nhw i gyd) am y cefnau a mynd allan mewn canw a gadael y torfeydd ar Ol, mi wellodd pethau'n arw.
Yn syth ar Ol swper y noson gyntaf, aeth o a ni allan mewn canw yn y tywyllwch i chwilio am caymans, sef math o grocodeil, ac mae 'na nifer o fathau gwahanol ohonyn nhw yn ardal yr Amazon.
Cyn pen dim, roedd Abdias wedi sylwi bod un yn fwy na'r lleill - roedd ei lygaid yn fwy am wn i - a chyn i ni ddeall yn iawn be oedd yn digwydd, roedd y canw ar y lan, y cayman wedi rhedeg i guddio mewn gweiriach ac roedd Abdias yn cydio'n fy llaw i ac yn fy nhynnu am y gweiriach, a Haydn yn dynn wrth ein sodlau efo'i gamera a Derek y dyn sain yn sownd yn hwnnw.
Sentence from the words Mewn Canw: Carys Bridden, Tre'r Ddol.