CAWN

AcronymDefinition
CAWNCentral American Women's Network (est. 1991; UK)
CAWNCatholic African World Network
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Cawn hefyd glywed am gefndir caneuon yr archdderwydd Myrddin ap Dafydd, Linda Griffiths a Geraint Lovgreen, a bydd Geraint H Jenkins yn trafod hanes yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf yng Nghaerfyrddin, 200 mlynedd yn ol, a hanes Iolo Morganwg yn benodol.
Hefyd, cawn y wibdaith a''r tan gwyllt arferol o amgylch prif feysydd La Liga yn Sbaen lle''r oedd Barcelona adref yn erbyn Celta de Vigo, Real Madrid yn croesawu Real Zaragoza i''r Bernabeu, ac Atletico Madrid ar daith i Valencia.
Rhwng y ddeuben cawn adrannau ar ei ddatblygiad llenyddol, dylanwad hollbwysig y gynghanedd, ei waith gyda Barddas, ei gyfraniad fel sgriptiwr a chofiannydd, ac adrannau'n trafod rhai o themau ei farddoniaeth, yn enwedig Amser a'r Rhyfel Mawr.
Cawn daith gerddorol yng nghwmni Syr Bryn Terfel wrth iddo fwrw golwg ledled Cymru ar hanes cerddoriaeth Gymreig a'r hyn a ysbrydolodd ein cerddoriaeth fwyaf poblogaidd fel cenedl.
Ar y rhaglen heno, cawn edrych yn fl dros y sialensiau a roddwyd i Sara Manchipp dros y misoedd diwetha' - does dim llawer yn codi ofn ar Miss Cymru 2011!
Gyda Hergest o'n i, ond roedd 'na bobl eraill yn recordio yno'r un pryd - Ac Eraill, Sidan gyda Caryl Parry Jones, Edward H Dafis, Tebot Piws, mi wnaeth rheiny i gyd recordio yn Rockfield - ymhell cyn dyddiau Queen!" O'r frenhines i'r Arglwyddes Llanofer nesaf ac i Eglwys Sant Bartholomew, lle cawn hanes ei chyfraniad i gerddoriaeth Gymreig yn y 19eg ganrif.
DYDD MAWRTH GERAINT A'R TOUR DE FRANCE, S4C, 10.30 WEDI llwyddiant Geraint Thomas yn Le Tour de France 2018, cawn gyfle arall heno i fwrw golwg yn ol dros rai o uchafbwyntiau'r seiclo yn ystod y ras hanesyddol eleni.
Cawn glywed hanes Lisa Pant Ddu - merch o'r wlad sy'n dyheu am fyw bywyd cyffrous y ddinas fawr.
DYDD SUL HEDD WYN S4C, 8PM I nodi 100 mlynedd ers marwolaeth y bardd ar 31 Gorffennaf 1917, cawn gyfle i weld y ffilm a enwebwyd am Oscar gyda Huw Garmon yn y brif ran.
Cawn, er enghraifft, Nehar ha Yarden (Iorddonen), Nat'zrat (Nasareth), Yohannan Mamdana (Ioan Fedyddiwr) a Yeshua bar-Yosep (Iesu fab Joseff).
Cawn ddarganfod pwy oedd Alfred Johnson, pam mai dim ond adfeilion diwydiant sydd yno, a phwy brynodd y pentref.
Nos Fawrth, cawn gip ar Bentref Drama'r Eisteddfod Genedlaethol a chlywed pa ddigwyddiadau a danteithion dramatig fydd yno yn ystod wythnos gyntaf mis Awst.