CEGID

AcronymDefinition
CEGIDCompagnie Européenne de Gestion par l'Informatique Décentralisée (French: European Management Company by Distributed Computing; est. 1983)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
The acquisition strengthens Cegid's position in the retail technology market.
Mae peth tebygrwydd rhwng y gorthyfail (cow parsley; anthriscus sylvestris), a'r cegid, ac mae angen bod yn ofalus i wahaniaethu rhyngddyn nhw.
Mae cegid yn blanhigyn eithriadol o wenwynig - mae pob rhan ohono'n wenwynig.
Several Tunisian companies operating, among others, in textile and distribution have adopted expertise of Cegid.
The sale is part of Cegid's strategy to continue its development by focusing on its core operations, including tax management, human resources and payroll and industry-specific business solutions, where it has a leadership position.
M2 EQUITYBITES-May 13, 2014-French Cegid to shed hospitality business
Roedd rhifyn Rhagfyr 29 yn arbennig o ddiddorol i mi - ei ymweliad chromlech Ystum Cegid. Bm innau yno droeon yng nghwrs y blynyddoedd gan i mi gael fy magu ar fferm Cefn Uchaf yr ochr arall i'r afon.
French business management software developer Cegid Group SA (EPA:CGD) announced the acquisition of domestic sector player TDA International without disclosing the financial particulars of the deal.
Wrth i mi ail ymweld chromlech Ystum Cegid yn Eifionydd, edrychais ar y llyfr, ond doedd dim dyddiad, dim ond tic pensil fy mod wedi bod yno.
26 July 2012 a[euro]" French business management software developer Cegid Group SA (EPA:CGD) announced the acquisition of domestic sector player TDA International without disclosing the financial particulars of the deal.