CEIST

AcronymDefinition
CEISTCatholic Education, an Irish Schools Trust (Maynooth, Ireland)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Today's bets Gold Post 2.35 Sligo 1pt win Ceist Nua 3.05 Sligo 1pt win Prince Erik 6.15 Sligo 1pt win
Gun freagairt air ceist an fhearainn, chan eil freagairt air ceist dith thaighean.
The master of Coolcullen is +50 to pounds 1 levels at the course, so remember to follow his runners at there today - Three Rocks (1.50), Gan Amhras, Intense Focus and Tomas An Tsioda (2.55), Blas Ceoil (3.40), and Ceist Eile and Marina Of Venice (4.15)
Sgoiltean Gaidhlig, seirbheasan mheadhanan, ceist an fhearainn, rinn an ginealach sin adhartasan mora.
"The three of them will probably run, but Gan Amhras is also in the Beresford as well as the Million, so we'll make a decision where to go later in the week," said Bolger, who has two entries in the Fillies Million on Sunday, Ceist Eile and Marina Of Venice, both of whom are intended runners.
Tha ceist ann mu ca a bheil na fir, is cho beag aca a' cur a steach airson farpais an t-seann nois, a tha a-nis air aite a ghabhail mar phriomh dhuais.
Jim Bolger, trainer of Cuis Ghaire, Aaroness and Ceist Eile
Aig an aon am tha daoine a' togail ceist a bheil feum air an lethid de phroiseactan mora dealain.
Ceist Eile is a nice filly having her first race, and we're hoping she runs well."
Tha teachdaireachd Trump a cheart cho borb agus feargach 's a bha i riamh air ceist na h-inimriche.