CELF


Also found in: Medical.
AcronymDefinition
CELFClinical Evaluation of Language Fundamentals (language assessment)
CELFConsumer Electronics Linux Forum
CELFCentre d'Exportation du Livre Français (French: French Paper Export Center)
CELFCenter on the Everyday Lives of Families (University of California, Los Angeles)
CELFCentre Européen de Langue Française (French: European Center of French Language; Belgium)
CELFCertificat Élémentaire de Langue Française (French: Basic Certificate in French Language)
CELFCanadian Ethics Leadership Forum (corporate conduct management)
CELFCUG-BP (Cytosine-Uridine-Guanine-Binding Protein) and ETR-3 (ELAV (Embryonic Lethal Abnormal Vision)-Type RNA-Binding Protein) Like Factor (protein family)
CELFChoice for Enlightened Living Foundation (New Jersey)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Wedi ei gomisiynu yn wreiddiol gan Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer Gweyl Bienalle celf yn Fenis yn 2009, cyflwynwyd y gwaith i'r genedl drwy garedigrwydd hael yr artist a chefnogaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.?
Dyma fy mhregeth yr wythnos hon - dyma waith celf sydd yn gweiddi am fwy o sylw.
Bydd y gwaith ymarferol yn cael ei danategu gan ddamcaniaethau a hanes celf a dylunio ynghyd dealltwriaeth eang o bwysigrwydd y diwylliannau gweledol yn y byd creadigol.
C Elfyn, sut byddech chi'n disgrifio eich gwaith celf? A Peintiwr abstract ydw i.
| Y Lle Celf, Wales' most visited art exhibition, runs until Saturday.
Bu Gareth Owen yn athro celf yn ysgolion Rhydfelen a'r Berwyn, yn Bennaeth Adran Gelf Ysgol y Creuddyn, yn Ymgynghorydd Celf a Dylunio i Cynnal ac yn Swyddog Celf a Dylunio yn Adran Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Again we saw eisteddfod-goers shaking their heads in bemusement as they left Y Lle Celf, again we saw the crachach clique raving about their latest masterpiece (a pair of wellies this time round!) There is a growing consensus that Y Lle Celf is lacking a visionary - someone with independence of thought, and yet in touch with the people, and someone, by the way, who need not be a speaker of Welsh.
Tu hwnt i'r Babell Len, cawn glywed Rhys Iorwerth a Beth Celyn yn trafod y cerddi a ysgrifennwyd ganddynt yn ymateb i weithiau yn Y Lle Celf. Eurig Salisbury fydd yn trafod ymateb y beirdd i lifogydd ar hyd y canrifoedd.
Y mis hwn, mae myfyrwyr Coleg Celf Abertawe wedi bod yn arddangos yn New Designers yn Llundain, sy'n cynnig llwyfan unigryw i dalent dylunio ffres gysylltu ag addysgwyr dylunio, gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr, i gyfnewid a chydweithio'n greadigol.
Only 1 in 4 of the garages in the CELF study could be used for cars because they were so packed with other stuff.
Citation: Jordi Solana et al., "Conserved functional antagonism of CELF and MBNL proteins controls stem cellspecific alternative splicing in planarians," eLife, 2016; 5 DOI: 10.7554/eLife.16797
Celf Modern, Celf Cysyniadol, heriol, rhyfeddol, emosiynol hyd yn oed i rhai o'r ymwelwyr - ond yn sicr - diddorol.