CELN

AcronymDefinition
CELNCzech Efficient Learning Node
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Die mees deurleefde gesprek met Celn word ngetref in Lin Spies se onlngse bundel Tydelose gety (2010).
lhoewel dr geen nduidings is dt Smll Celn gelees het nie, is die voorkoms vn "sjibbolet" in die titel 'n motivering om 'n intertekstuele lees te ondersoek.
Celn se opmerking dt "Poems [...] re lwys under wy, they re mking towrd something.
Soos Celn spreek Smll die mghebbers n en stel hy 'n sjibbolet.
Jcques Derrid lewer die lesing "Shibboleth: Pour Pul Celn" op 14 Oktober 1984 by die Internsionle Pul Celn-simposium n die Universiteit vn Wshington, Settle.
Derrid lees voorts die inskryf vn dtums in Celn se gedigte s 'n sjibbolet en besnydenis; dit is nie slegs betekenr vn 'n eksterne gebeurtenis nie, mr verwond en besny die teks in sy kern:
In hierdie verbnd voer Zolkos (276) n dt: "For Derrid, Celn's poems re circumcised, wounded nd split open by the incision of the dte".
Celn se poesie word dikwels s ingewikkeld, dig en hermeties beskou, mr die komplekse tlstruktuur getuig vn 'n wroeging met tl om kwessies rondom representsie en getuienis te problemtiseer.
Celn se poetik is 'n problemtisering vn tl: om deur tl (Duits) die vergrype te vertel wt in die tl gepleeg is.
Dit is voorts opvllend dt Smll in sy oeuvre bie min oor sy persoonlike pyn en vernedering skryf en soos Celn dit vermy om sy lotgevlle in sy gedigte in te skryf.
Derrid se nlise vn besnydenis, dtering en die sjibbolet by Celn bied verdere insigte in die bundel Se sjibbolet.
Celn se opmerking "ll poets re Jews" (5) in die betekenis vn digters wt die ontheemdes en verstotenes is, kn hiermee vergelyk word.