CENL

AcronymDefinition
CENLConference of European National Librarians
CENLConference of European National Libraries
CENLChemical Event Notification Level
CENLConsulting Engineers of Newfoundland and Labrador (Canada)
CENLClosed End Non-Liftable (tubing)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Clarion will take a two thirds share in the new company, which is called Clarion Events NEC Ltd (CENL).
CENL will stay located within NEC House with extended office space available for company growth.
The NEDLIB project was initiated by a permanent standing committee of the Conference of European National Libraries (CENL) in 1998, with funding from the European Commission's Telematics Application Programme.
Tha mi a' faicinn gu bheil an cnmhlan-ciuil Capercaillie a' comharrachadh deich ar fhichead bliadhna de bhith a' toirt cenl Gaidhealach do luchd-eisteachd air feadh an t-saoghail, agus meala-naidheachd orra.
Cha mhnr nach do sgriobh mi 'cenl Ceilteach', ach le freumhan anns na h-Eileanan agus Taigh an Uillt, bha an cnmhlan air am bogadh ann an cenl traidiseanta nan Gaidheal bhon a bha iad ng.
It is within this cultural remit that the Conference of European National Librarians (CENL; http://www.cenl.org) operates.
CENL has initiated several cooperative national library projects, including The European Library (http://www.the europeanlibrary.org).