CESCI

AcronymDefinition
CESCICentre for Experiencing Socio-Cultural Interaction (Madurai, India)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
No promjenom glagolskoga vida ovoga glagola situacija se drasticno mijenja odnosno uz glagol nazivati instrumental je potpuno ovjeren, dapace cesci i ovjereniji od nominativa (usp.
Instrumental je kao predikatno ime nesto cesci kao dopuna glagolu postati.
Prema podacima iz korpusa instrumental je kao predikatno ime uz semikopulativni glagol pokazati se kudikamo cesci od nominativa u istoj funkciji.
Uz te je glagole instrumental osjetno cesci od nominativa.
instrumen tal je cesci), i to ako je predikat u kojem od proslih vremena ili u buducem vremenu (rijetko u prezentu, no ni u prezentu nije negramaticna (29)) i ako je predikatno ime imenica: (30)
U njemu dvoznacnosti (zzivz se moze odnositi i na ti i ja/mene) ne bi bilo da umjesto ziva stoji--zivog, oblik mnogo cesci u ragovornome jeziku.
U integriranome modelu predlazemo opce nacelo razrade, prema kojem varijaciju i univerzalnost konceptualnih metafora povezujemo uz njihovu shematicnost: shematicne konceptualne metafore isticu zajednicke elemente iz vise metafora i vise kultura, dok detaljne konceptualne metafore nasljeduju neka preslikavanja iz shematicnih konceptualnih metafora i cesci su uzrok varijacija.
Prema tomu se mogu iznijeti i neka poopcenja, kao primjerice ono da su jezici u kojima subjekt prethodi objektu u recenici mnogo cesci od jezika u kojima objekt prethodi subjektu, pa se to moze smatrati statistickom univerzalijom.