CFFI

AcronymDefinition
CFFICommon Foreign Function Interface
CFFICommon Foreign Function Interface (software)
CFFICash Flows from Investing (finance)
CFFICentral Florida Folk, Inc.
CFFICenter on Federal Financial Institutions
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
| Elen Williams, Gadeirydd Pwyllgor Cystadlaethau CFfI Cymru
"Dwi 'di bod yn rhan o Glwb Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi ers ro'n i'n 14 oed," meddai Aeron Pughe, 31 oed, a ddaeth yn gadeirydd y clwb ac yna'n gadeirydd clybiau Sir Drefaldwyn cyn cychwyn ar ei liwt ei hun yn cynnal, beirniadu a chyflwyno digwyddiadau CFfI ar draws Cymru.
Healthy businesses apparently invest and borrow less to offset the initial decline in CFFO, but still sustain an outflow in CFFI and an inflow in CFFF.
Frozen food production, exports, imports and domestic consumption in Taiwan all grew at a feverish pace in 1994, according to the Chinese Frozen Food Institute (CFFI).
The winners were announced during the YFC chairman's reception during the Royal Welsh Show as Kim Barnett from the Teme Valley YFC Club, Naomi Seren Nicholas from CFfI Llys y Fran Club, Ffion Medi Rees from CFfI Llanfynnydd and Cennydd Owen Jones from CFfI Pontsian.
Edrychwn ymlaen at weld eu talentau a'u hasbri ar lwyfan Eisteddfod CFfI Cymru eleni yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe, ar nos Sadwrn, Tachwedd 19.
Ac i fyny'r Wyddfa efo CFFI Cwmtirmynach.' O'n i wedi gwersylla erioed?
Frozen food exports suffered a setback in Taiwan last year, while imports were up, according to figures from the Chinese Frozen Food Institute (CFFI).
Am ragor o fanylion cysylltwch a Swyddfa CFFI Eryri 01286 831 214 neu Eryri@yfc-wales.org.uk