CHAIS


Also found in: Dictionary, Medical.
AcronymDefinition
CHAISCentre Haïtien d'Animation et d'Intervention Sociales (French: Haitian Center for Animation and Social Intervention; Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Les Grands Chais de France is the country's biggest wine exporter.
Gallo, Waverly, Henkell Sohnlein and Les Grand Chais de France.
Dylai 'rhywun' fod wedi sicrhau fod ei enw'n cael ei anfon i Rhif 10 gyda chais cryf ar iddo gael anrhydedd go iawn.
Cadwodd ei funudau glewaf ar gyfer Lloegr, gan sgorio chwe chais - camp ddiguro hyd yma yn yr achlysuron hyn - mewn wyth gem yn eu herbyn.
Mae Iokanaan wedi ei dramgwyddo gan ei chais ac yn melltithio'r dywysoges, gan ddarogan y daw gwarth a marwolaeth i ferch Babylon.
(Yn dilyn erthygl ar grwydriaid yn Yr Herald, Gorffennaf 18 a chais Russell Rees-Davies am storiau'n ymwneud a hwy)
At the Santa Fe coffeehouse, "once customers have tried our chais, lattes or frappes, they become hooked and truly appreciate the alternative to coffee.
Yn gyntaf, chwaraeodd Cymru lawer yn well yn erbyn Ffrainc nag a wnaethant yng Nghaeredin, gan sgorio tri chais yn erbyn dau: mae sail i'n ffydd yma yn sicr ac fe'i cryfheir wrth weld y bydd Kevin Morgan yn gallu chwarae'n gefnwr.
Eto, mae'r tri chais ym Mharis wedi codi fy ysbryd gryn dipyn, ac er na phroffwydaf eto - fel yr addewais - af i Rufain wythnos i fore Gwener yn anadlu'n normal.