CHATH

AcronymDefinition
CHATHChemically Hardened Air Transportable Hospital
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Merch o'r wlad ydw i ac yn dwli ar y wlad ac anifeiliaid," meddai Heledd, sy'n berchen ar ryw ugain o ddefaid anwes a chath deircoes adref yn Abermagwr, ger Aberystwyth.
Ni all na chath na llwynog na llygoden ffrengig sbrotian ynddi.
Nid oedd gen i le yn y fflat i gadw na chath na chi heb sn am jiraff.
Fuoch chi'n ffraeo fel ci a chath? A gawsoch eich galw'n fochyn erioed?Yn ol Myrddin ap Dafydd tydi elf en yr ani fail ddim ymhell o dan wyneb natur yr un ohonom.
A mwynhau gweld y sioc ar wyneb y beirniad a oedd, fel gweddill y gynulleidfa, yn chwerthin am ben yr hen ferch a'i gwallt diraen yn byw ar ei phen ei hun hefo'i chath. Yr oedd y cyfan yn dangos na ddylid beirniadu llyfr oherwydd ei glawr.
Does ryfedd 'chwaith bod Charlie am chwilio am gysur yn rhywle arall pan fo ei wraig mor flin x chath wyllt.
fel y mae Jeanette Winterson yn gorfod cilio i'w sied er mwyn peidio a mwytho ei chath yn ddiddiwedd.
MI gawn ni hwyl yng nghwmni ci a chath heddiw yn Planed Plant.
Daeth yn ol yma i fyw ac i weithio wyth mlynedd yn ol am ei bod ``wrth ei bodd efo'r bobl.'' Mae Margaret yn byw gyda'i gwr, Roy, a'u dau gi a chath. Hi ydy Prifathrawes Ysgol Uwchradd Caergybi.
Disgynnodd y gorchudd fel rhyw eryr mawr am ben ein cath ni a chath drws nesaf a chath rhif 38 a bu brwydr ellyllaidd am rai eiliaidau fel y ceisiai'r tair ddianc o grafangau'r anifail rhyfedd hwn.