CHFR

AcronymDefinition
CHFRCased Hole Formation Resistivity
CHFRCedar Hammock Fire Rescue (Bradenton, FL)
CHFRChamfer
References in periodicals archive ?
For the evaluation of multicenter molecular integrals of integer Slater type orbitals (ISTOs) and noninteger Slater type orbitals (NISTOs) appearing in the CHFR approximation, Guseinov derived one-range addition theorems by the use of complete orthonormal sets of Guseinov [[psi].sup.([alpha])]-ETOs [24].
early in September, 2010 CHFR and SP met in the MNHN to review the digital materials and the available specimens and to consider what should be done with them.
Mae''r cfr unedig yn cynnwys cyfraniadau gan gorau Cambrian, Caron, De Cymru, Dowlais, Heddlu Henffordd, Huntingdon, Kenfig Hill, Shelfield, Tef, Wycombe Orpheus a Chfr Meibion Cymry Llundain dan arweiniad Alwyn Humphreys.
Yn ymuno e nhw heno yn rhaglen gyntaf y gyfres mae un o enwogion mwyaf Cymru, Max Boyce, a chfr Only Boys Aloud.
Codi Canu (S4C, 8.25pm) Mae gwer arbennig yn ymweld e Chfr Ogwen a'r Clych yr wythnos hon wrth i'r Maestro, Owain Arwel Hughes, ddychwelyd am ei ail ymweliad.
Mae'r Maestro Owain Arwel Hughes yn ymweld e Chfr Cwm Tawe ac yn rhoi hyfforddiant i Beti George.
Stifyn Parri fydd yn arwain cfr Rhos a''r Cylch, y cerddor a''r actor Neil Williams fydd wrth y llyw gyda chfr Ogwen a''r Cylch, Beti George fydd arweinydd Cwm Tawe, a bydd cfr Cwm Rhondda dan lyw''r actores Donna Edwards.
Ymhlith rhai o'r cystadlaethau mae Unawd Piano, Dawns Werin Unigol, Unawd Merched, Unawd Bechgyn, Unawd Chwythbrennau a Chfr Cerdd Dant.
Yn perfformio ar y llwyfan bydd Only Men Aloud a Chfr Ysgol Glanaethwy, Gwawr Edwards a Rhydian Roberts.
Bydd llu o berfformwyr adnabyddus yn camu i'r llwyfan gan gynnwys Mark Evans, a ddaeth yn drydydd yng nghystadleuaeth Your Country Needs You, a'r soprano o Aberystwyth, Gwawr Edwards, sydd ar daith ar hyn o bryd gyda chfr Only Men Aloud.
Hefyd ar y rhaglen, bydd Dafydd Iwan yn perfformio cen oddi ar ei gryno ddisg newydd gyda Chfr Eifionydd; bydd Steve Eaves yn perfformio cen newydd sbon mewn caffi ar lan y mfr yn Llanfairfechan a bydd Elin yn canu yn hen ffatri Hoover Merthyr Tudful.