CHOF

AcronymDefinition
CHOFChrist's Household of Faith
CHOFClown Hall of Fame
CHOFChristian Hall of Fame
CHOFComputer Hall of Fame (San Diego Computer Museum; San Diego, CA)
CHOFConsulting Hall of Fame (software)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
O hynny ymlaen, byddai'n treulio'r wers honno yn dysgu talpiau allan o lyfr Oliver Twist neu The Parish Boy's Progress ar ei chof. Felly roedd hi'n nabod y llyfr yn eitha da erbyn y diwedd.
Fe gollodd ei chof yn llwyr a chyn hynny roedd yn hiraethu am gael gweld eu hwyrion.
Yn eu plith mae rhai cymeriadau sydd wedi aros yn glir yn ei chof.
Yr hyn sy'n gwneud y gyfrol hon yw llygad craff a chof da'r awdur, a hefyd y gallu i fynegi'r cyfan mewn ffordd syml a dirodres, ac eto'n afaelgar.
Petai modd dod o hyd i ffordd o fesur gallu'n gyson, a gwneud hynny'n deg, dyna fyddai'r ffordd orau; gan roi'r cyfle i bwyso a mesur sgiliau a fydd o ddefnydd gwirioneddol yn nes ymlaen, yn hytrach na chof a thechneg.
Ei chof a'i chlyw yn dda meddai hi, ond ei golwg yn wan.
Dyw hi ddim yn glir i fi beth yw'r rheolau ynghylch dathlu digwyddiad, er cof, er clod, neu i'n hatgoffa ein bod yn hen genedl -- "chof hir, hen gof, y gwir".
Wrth fynd trwy Ddolbenmaen o fewn ychydig filltiroedd i ddiwedd ei thaith cafodd brofiad rhyfedd sydd wedi'i serio ar ei chof. Ar y pryd roedd hi'n teimlo ei bod wedi dod ar draws golygfa oedd wedi digwydd o'r blaen ond a oedd yn cael ei hail-greu yr union adeg honno.
Mae hyn yn ddigon i ddod a'r wers hanes yn fyw i unrhyw "hogyn ysgol" a chof plentyn sydd gennyf yn wir o gerdded fyny'r 115 stepan i'r top tra yn yr Ysgol Gynradd.
Am ganrifoedd roedd hon yn ardal o fynydd-dir anial a ffermydd unig, lle i teithwyr ar goll yn y niwl, a chof gwlad yn adrodd am ysbrydion a gwrachod yn eu denu i ddifancoll.
Wel, efallai y bydd rhai ohonoch chi'n cofio colofn sgwennais i nl ar ddiwedd 2006 (iawn, byddai'n rhaid i chi fod chof rhyfeddol ond dyna ni) am hen lyfr o'r enw 'Llyfr Pawb ar Bob Peth'.
Ond fel sy'n gwbl amlwg wrth wylio gemau rygbi di-baid cynghrair Magners ar S4C mae ein hamynedd fel cefnogwyr tua'r un maint chof pysgod aur.