CHRED

AcronymDefinition
CHREDChemical Reduction
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Rhyfedd ontife mai Elaine fel menyw a mam i dri o fechgyn a welodd y gwagle hwnnw yn nadleuon y gwyddonwyr ac iddi fynd ati i gyfiawnhau ei chred gyda chysondeb aruthrol.
Mae'r rhaglen yn cychwyn cyfres newydd o deithiau ysbrydol, Y Daith, sy'n trafod gwir ystyr crefydd, ffydd a chred yn yr oes fodern.
Gwraig grefyddol ydoedd, wedi ei magu yn yr Eglwys, a'i chred yn hynod bwysig iddi.
Mae pob siwrnai yn y gyfres Y Daith yn wahanol iawn i'w gilydd ond maen nhw i gyd yn rhoi cyfle i'r cyfrannwyr a'r gwylwyr gartre' drafod gwir ystyr crefydd, ffydd a chred yn yr oes fodern.
Mae pob siwrnai yn y gyfres Y Daith yn wahanol iawn i'w gilydd ond maen nhw i gyd yn rhoi cyfle i'r cyfranwyr a'r gwylwyr gartre' drafod gwir ystyr crefydd, ffydd a chred yn yr oes fodern.
Cafodd tanchwa pwll glo Gresffordd, ger Wrecsam, yn 1934 effaith fawr ar Tom a chred ei deulu fod gweld y cyrff yn dod i'r wyneb wedi'r gyflafan wedi ffurfio ei farn wleidyddol a'i droi'n danbaid dros ddemocratiaeth.
Ef hefyd oedd awdur y llyfr i blant, ``Rhamant y Gwenyn'', a chred John iddo etifeddu ei hoffter o eiriau gan ei daid.
A chred Pat y bydd y gyfres hon yn apelio at ystod eang o wylwyr.
Ond yn ei chred ddofn a syml roedd Gladys yn credu ei bod hi'n cyflawni gwaith Duw.
Mae Zou Itani, y rheolwr gyfarwyddwr, wedi ceisio cyngor gan sawl un ers dechrau'r busnes yn 1985 a chred fod cydweithio yn allweddol.
Bwriad yr awdur yw cymell pobl ifanc i ofyn iddyn nhw eu hunain beth yw ystyr bod yn Gristion heddiw: beth yw natur ffydd a chred,a sut mae mynegi'r ffydd honno o fewn yr eglwys ac yn y byd cyfoes.