CHWI

AcronymDefinition
CHWICedar Homes of Washington, Inc.
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
This result follows the results of some researches by Chwi, Gillam, Lehton, Shaufer, Salgado, Akhilador, Vaskotselos, Aldritch, Schmid and Osterman, Fun Chai, Yung Vang and others).
Mae'r ddwy dafarn yn eu tro, y Penbont a'r Glyntwrog, wedi llwyfannu grwpiau pop Cymraeg (ffaith fach i chwi haneswyr y Byd Pop Cymraeg).
Eirian sgwennodd hon, Ysgrifennu mae cyfeillion Yn eich Album waith eich llaw, Edrych drosto ddug atgofion I chwi ymhen blynyddoedd ddaw.
Rwyf yn tueddu i gytuno hefo Lynch mai carreg Gristnogol gymharol amrwd yw hon, efallai mai ffrwyth dychymyg a natur y garreg yw gweld yr olwynion fel pysgod - ac efallai wir y byddai'n well i chwi ddarllenwyr fynd yno a ffurfio barn eich hun.
It is followed by a message in Chinese and then by "Iechyd da i chwi yn awr, ac yn oesoedd" - Good health to you now and forever.
Roberts, Chwiorydd crefyddol eich bro enedigol Cyn i chwi ffarwelio a gado y tir I fyned i'r India bell bell oddi yma I weini tosturi yn dyst dros y gwir.
Ond derbyniais lythyr caredig iawn gan Goronwy Prys Owen o'r Bala yn uniongyrchol, ac ysgrifennaf ychydig o'r manylion i chwi, gan wybod fod diddordeb gan lawer.
The couplet, specially composed by Thomas, reads: "Copa'rWyddfa : yr ydych chwi yma, yn nes at y nefoedd." - The summit of Snowdon: you are here, nearer to Heaven.
Gan hyderu y bydd o ryw ddiddordeb i chwi yr wyf yn anfon llun a gymerwyd ohonof gyda 3 o 'full blooded Yahua Indians'.
A chyn i'r plismyn iaith ddechrau hogi eu pensiliau, roedd Gwyn Thomas eisoes wedi egluro bod ystyr gywir i 'mannau Cymraeg' (yn hytrach na Chymreig), a'r ystyr honno ydi: "mannau lle na ellwch chwi eu gwahanu oddi wrth yr iaith a siaredir ynddyn nhw.
"Pan dyfoch i fyny a mynd, rai o honoch, i fyw i'r trefi a'r lleoedd poblog, chwi gewch weld llawer o Gymry yn ceisio byw fel Saeson, a siarad fel Saeson.
Chwi gofiwch i mi sn yn y golofn hon fis Hydref llynedd am ymadawiad yr artist, Ernie Unwin.