CILJ

AcronymDefinition
CILJCornell International Law Journal
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
and Fabris, N.: "Finansijska stabilnost kao cilj centralnih banaka (Financial Stability as a Central Bank Objective), 2012, www.cb-cg.org
The CILJ held its 2002 Symposium at Cornell Law School in Ithaca, New York on February 9, February 14, February 28, and March 6.
(...) Bas po tome sto zena nema egoisticnog instinkta, tezi ona za zajednicom sa muzkarcem, koji ce njezinom zivotu dati cilj i smjer.
Cilj studije je bio analizirati korelaciju izmedu morfoloskih karakteristika intrakranijskih meningeoma i Ki67 proliferacijskog indeksa, kao i njihovog odnosa s peritumoralnim edemom mozga.
Nas cilj je bio da uporedimo dijagnosticke vrednosti dva IgE testa prema penicilinu u grupi pacijenata sa anamnezom hipersenzitivne reakcije tokom primanja penicilna, koji su imali pozitivan kozni test i/ili provokativni test.
The CILJ seeks to develop scholarly, educational, and practice-oriented activities, and evolve into a leading center of excellence in research, training, and advocacy in the international and comparative law of developing nations.
Cilj ovoga istrazivanja bio je ispitati pouzdanost mjerenja neinvazivnog testa pucanja suznog filma (NIBUT) pomocu rucnog instrumenta za procjenu debljine lipidnog sloja suza te ovu metodu usporediti sa standardnim invazivnim testom (TBUT).
Stoga je i cilj spomenute konferencije bio prosiriti pogled na slavensku rodnu lingvistiku kroz nove pristupe rodnomu pitanju u slavenskim jezicima, predstaviti neslavenskomu lingvistickom svijetu specificnosti istrazivanja rodne problematike u slavenskim jezicima te potaknuti znanstvenike koji se bave slavenskim jezicima na implementaciju spoznaja rodnih i queer istrazivanja neslavenskih jezika.
Cilj rada je bio da utvrdimo radni status i faktore koji mogu uticati na radno angazovanje obolelih od multiple skleroze.
Cilj je bio optickom niskokoherentnom refektometrijom utvrditi odstupanja i razlike biometrijskih cimbenika izmedu skupina ispitivanih uzoraka ociju s kataraktom i pseudoeksfolijativnim sindromom, kataraktom i pseudoeksfolijativnim glaukomom i kataraktom i primarnim glaukomom otvorenog kuta te odrediti biometrijske cimbenike oka specificne za skupinu glaukomskih bolesnika s pseudoeksfolijativnim sindromom.
Glavni naslov ove knjige sazima osnovni cilj i temu kojom se autor u njoj bavi, a to je opis i analiza morfosintaktickih i znacenjskih struktura turskih infinitnih oblika kao sto su razlicite vrste glagolskih imenica, participa i konverba.