CLAI

AcronymDefinition
CLAIConsejo Latinoamericano de Iglesias (Spanish: Latin American Council of Churches)
CLAICenter for Latin American Issues (George Washington University; School of Business; Washington, DC)
CLAIChili Lovers Association International
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Gosodwyd mwy o slabiau pafin i ddal y clawdd clai i fyny ar hyd ochrau'r grisiau gan ddatrys yn foddhaol, y broblem o osod grisiau ar ochr clawdd oedd yn codi'n eithaf serth dros bellter mor fyr.
Beverley Parsons, from Lon Clai, Llangefni, had her registration as a child minder suspended last October by the Care and Social Services Inspectorate Wales (CSSIW).
Dan deimlad aeth ef i waelod y berllan ac mewn storm o fellt a tharanau ac o dan y goeden (sydd yn dal yno) fe gyfansoddodd y geiriau: Er nad yw 'nghnawd ond gwellt A'm hesgyrn ddim ond clai Mi ganaf yn y mellt Maddeuodd Duw fy mai.
Lili and Cadi (business Clai Cwl) created clay jewellery and hanging ornaments, Crystal sold ice lollies under business name Luscious ice-lollies, while Hannah and Liwsi held a pop-up hair salon.
can re me cl cl clai and newM up t u fo h Memberships can take up to seven working days for delivery.
Hwn oedd pentref genedigol Robert Roberts y crydd a David Williams, Pant Clai. Dyma hynafiaid Dylan Iorwerth a Gerallt Lloyd Owen.
Gyda llaw clywir cri'r gylfinir ar y traeth i lawr Ln Clai ym Mhentraeth o dro i dro.
Pizzas sydd ar feddwl Russell Jones yr wythnos hon wrth iddo wynebu'r her o greu popty clai yn yr ardd.
Hefyd dyma lun o'r llygad Ebrill cyntaf i mi ei weld eleni yn Lon Clai, Pentraeth.
bal tha Kas T (ab Rea clai gam A has des wee onl tim he's "H he h a pb And Edwards insists he has been an inspiration despite only arriving last week.
Defnyddid y blodau gan yr Eifftiaid hefyd fel meddyginiaeth at wahanol anhwylderau megis ar y croen neu'r llygad, ac mewn rhai ardaloedd byddai pobl yn defnyddio'r clai a dyfai o dan y goeden i leddfu poen y ddannodd.