CLAWR

AcronymDefinition
CLAWRCold Lake Air Weapons Range (Canadian Forces base; Cold Lake, Alberta, Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Ein cyfrifoldeb ninnau yw sicrhau cyfleoedd i'r delweddau hynny fedru parhau i ddylanwadu ar feddyliau cyfoes ym mhob cyfnod fel y gwnaethant gyda rhyfel Fietnam." | Philip Jones Griffiths: Ei Fywyd a'i Luniau; Ioan Roberts; Y Lolfa, pris PS 19.99 (clawr caled)
Wyddoch chi beth, dio'm ots pa mor ddefnyddiol yw'r iPad, pa mor ddefnyddiol ydi'r Kindle, fedr Apple neu pwy bynnag ddim creu un o'r rhain - llyfr, efo clawr, ogla, tudalennau go iawn, llyfr efo teimlad.
Clawr chwaethus tywyll efo dwy fraich yn estyn allan, ac yn y dwylo - torth o fara brown efo crystyn trwchus arni.
Yn ol y clawr,"Dylai pawb sy'n gweithio yn y sector gofal ddarllen hwn", ond yn fy marn i, dylid ei ddarllen gan bawb, gan y bydd pob yr un ohonom yn siwr o gael profiad o fod mewn cyswllt a rhywun fydd yn teimlo'r hyn sy'n cael ei amlygu yn y geiriau a'r lluniau.
Mae'r llyfr cofnodion clawr caled yn dal yn fy meddiant, Swyddogion: Cadeirydd - Dewi Tomos, Ysgrifennydd - Angharad Tomos.
REBEL REBEL Jon Gower (Y Lolfa, PS7.99) Mae Rebel Rebel yn dechrau ac yn gorffen gyda David Bowie, a llun y clawr hefyd yn talu teyrnged i'r canwr.
Ar y clawr, mae llun y Goron, a 'Supplied for the Public Service HMSO.
Hen lyfrau, llyfrau cyfoes, clawr caled, clawr meddal, a dwi''n awchu am ddarllen pob un.
Cawn ddod i adnabod Irfon yr ymgyrchydd, y gwr, y tad, a'r awdur, sy'n agor clawr y llyfr mae'n ysgrifennu am ei fywyd.
Ar y clawr blaen mae llun o dractor Major a trelar Jones a dyrnwr, wedi ei dynnu ar fferm Parsal, ac yn ddiweddar cefais wahoddiad i ddiwrnod dyrnu yno.
Y record yw'r EP pump can, rhif catalog Sain 11, ac ar y clawr mewnol mae'r dyfyniad doniol a swreal "We were sitting outside our craft shop playing our rustic home made Welsh harps, when this Inglishman came up to us and said, Hey man, buzz up to my pad and grwv in on the uptime soul scene, man, and cut a bug on a grwfi record.
OPTIMIST ABSOLIWT - COFIANT ELUNED PHILLIPS Menna Elfyn (Gwasg Gomer, PS12.99) Cyn i chi lwyr ymgolli yn y gyfrol gwbl gyfareddol hon, awgrymaf y dylasech yn gyntaf droi at y clawr cefn a syllu ar yr wyneb a ddaliwyd gan gamera Emyr Young.