CLIW

AcronymDefinition
CLIWConfigurable Long Instruction Word
CLIWCustomizable Long Instruction Word
CLIWCourse Length in Weeks
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Betony ydi'r enw Saesneg ar cribau San Ffraid, ac mae 'na enwau eraill hefyd yn Gymraeg - danhogen, dwyfog a'r feddyges lwyd, Ac mae'r enw olaf yna yn rhoi cliw i chi.
Ro'n i'n gwybod pa un oedd hi - 'Yr un efo'r dannedd; roedd hi ar Skating on Ice...' ond allwn i yn fy myw a chofio ei henw, a bu'n rhaid cael cliw. 'Mae ei snam hi'n swnio fel y ffordd mae chwaden yn cerdded.' 'Waddle?
Oes cliw neu arweiniad i'w gael ym mywyd yr artist ei hun?
Tan hynny, doedd gen i ddim cliw lle'r oedd y bali lle, a llai fyth o ddiddordeb.
Y cwestiwn oedd: Beth oedd enw record hir gyntaf Endaf Emlyn (cliw: nid Salem).
Erbyn hyn, mae 'na dros flwyddyn ers i ni adael Peter Marshall mewn pwll o waed ar lawr yr ystafell 'molchi, ac er nad oedd hi'n syndod i neb ei fod wedi goresgyn (yn bennaf am fod Ryland Teifi wedi gwneud sawl cyfweliad am y gyfres newydd - cliw bach cyfleus!), roedd perfformiad yr actor hynod hwn yn gynnil dros ben, ac o fewn rhai munudau roeddem ni eisoes wedi esgyn i dir tipyn mwy cyfoethog o ran naratif a chymeriad.
(cliw: nid Salem) Atebion ar gerdyn post neu gefn amlen at: Yr Herald Cymraeg, Blwch Post 202, Cyffordd Llandudno, CONWY, LL31 9ZD Yn y cyfamser mae'r trefniadau ar gyfer y 17eg Sesiwn Fawr yn mynd rhagddynt yn hwylus, a'r trefnwyr yn hyderus fod rhywbeth at ddant pawb ar yr arlwy unwaith eto eleni.
Dyna'r cliw mawr wrth gwrs, byd arall sy'n cael ei ddangos yn yr hysbyseb, nid byd newydd na hen un chwaith.
Er ei bod hi'n aml yn anodd deud faint ydi oed merched ifainc oherwydd eu colur ac ati, mae eu dillad a'u sgidiau yn rhoi cliw golew i chi.
Roedd cliw yn yr enw toedd, ac mae unrhyw beth sy'n ffynnu yn Chile yn amlwg angen dipyn go lew 0 haul.
Efo llythyr, mi gewch rhyw gymaint o syniad am gymeriad yr awdur drwy ei l/llawysgrifen, ond dydi e-bost ddim hyd yn oed yn rhoi cliw bychan felly i chi.