CLWB

AcronymDefinition
CLWBCompact Long Wheel Base
References in periodicals archive ?
CLWB RYGBI CYMRY CAERDYDD: P Davies; A Griffiths, R Read, A Roberts Jones, E Davies; O Jenkins, D Thomas; H Jones, T Richards, O Tudur (C), J Ciaburro, S Conway, H Greville, G Morgan, N Willetts.
CLWB Beicio Yr Eifl, a cycle club from Trefor, is taking on Seiclon 2015 on July 3-5, to fundraise for the RNLI Porthdinllaen Lifeboat, John D Spicer, having seen the dedication and service provided by the renowned charity.
CLWB pel-rwyd a chlwb tennis bwrdd yng Nghaernarfon, sesiynau i'r teulu yng Nghanolfan Hamdden Llanrwst, clybiau aml-sgiliau ym Mhorthaethwy, Bethesda a Phenygroes a chlwb dawnsio yn Ninbych - dyma rai o'r clybiau newydd sydd wedi eu sefydlu gan yr Adran Chwaraeon ers dechrau'r tymor ysgol, sy'n ychwanegu at y cyfanswm o 36 o glybiau chwaraeon sydd yn cael eu cynnig gan yr Urdd yng ngogledd Cymru.