CNOI

AcronymDefinition
CNOIconstruction notice of intent
CNOIControllable Net Operating Income (accounting)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
So how warmly we welcome the fantastic and innovative scheme Cnoi Cil/Food For Thought, which is highlighted in the Post today.
Rhoi''r gwregus ymlaen a chadarnhau tua hanner dwsin o weithiau nad oedd ganddo ddim yn ei bocedi, dim mwclis, dim modrwyau, dim gwm cnoi yn ei geg ac nad oedd yn gwisgo 'contact lenses''.
FALLE na ddylen i gwyno ein bod yn cael mwy o ddim byd ar S4C ers i'r toriadau 'ma ddechre cnoi, achos 'ma raid dweud 'mod i'n eitha hoff o'r gyfres Dim Byd.
HUW HARRIES organised a practice run for Cnoi Cil/Food for Thought at Ty Peblig on the Ysgubor Goch estate, Caernarfon.
Roedd hi'n gwisgo cap stabal, ond hefyd roedd ganddi 'sgidiau cryfion heb garrai, ffedog fras wedi ei gwneud o sach, ac roedd yn cnoi baco.
Mae'n union fel cnoi afal melys a chanfod calon bydredig.
Yn ddiweddar mi holodd Rhian Hughes ar y ffon ar y rhaglen Galwad Cynnar am y defnydd o'r ddeilen gron (dde) (Umbilicus rupestris; navelwort neu pennywort) gan ychwanegu fod ei diweddar dad yng nghyfraith a'i thad yn cnoi rhai.
Yn lle ffaffian efo ceisio darganfod ble yng Nghymru oedd y ffin rhwng 'llaeth' a 'llefrith' ar gyfer y gyfres 'Ar Lafar' ar S4C llynedd, efallai y dylai Ifor ap Glyn fod wedi cnoi croen ei ewin a mynd ar drywydd hwn.
Ond o ran arian, i ddiogelu cyllid yn y meysydd argyfyngus yma, rydyn ni wrth gwrs yn gweld y toriadau'n cnoi yn y byd celfyddydol a'r cyfryngau, a'r symiau sydd ar gael i ddatblygu pethau'n lleihau'n sylweddol, fel gwelon ni waethaf yn S4C, ond sydd i'w weld ym mhob maes erbyn hyn.
Am 6.30pm bydd cyfle i ail fyw'r gem a bydd y criw hefyd yn cnoi cul dros y digwyddiadau ac yn bwrw golwg dros ymateb y gwylwyr.