CNWD

AcronymDefinition
CNWDClan of New World Defenders (video game)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Gan fod cyhaeafu yn hawddach acansawdd y cnwd yn well gan fod cynhyrchu llaeth yn dibynnu ar uchafswm siwgwr, gan fod y gwair yn colli ei ansawdd wrth orwedd ar y llawr mwy na thridiau a mwya y mae gwair yn cael ei ysgwyd mae'r ansawdd yn dirywio.
Un hyll ofnadwy sy'n debyg i portaloo ac yn gorfod cael ei chwythu i fyny bob wythnos (wir yr), ac mae angen rhoi tunnell o gerrig ynddo fo i'w rwystro rhag hedfan am Lyn Tegid pan fydd y gwynt yn codi (nid fy syniad i oedd o!), ond os lwyddai i dyfu cnwd da o domatos am y tro cynta yn fy myw, mi fyddai'n hapus a llawen a llawer iawn iau na fy oed.
- dyna i chi ddaru godi calon cymaint o Gymry yn gynharach eleni, ac er nad ydy'r cnwd diweddar o goliau heb fod mor doreithiog, mae'r beirdd yn dal i ddathlu campau 'hogia ni' yn Euro '16.
Bu'n flwyddyn eithriadol o dyfiadwy gydag ydlannau ac ysguboriau gorlawn a rhai ffermwyr wedi gwneud trydydd a phedwerydd cnwd o silwair.
Mae'r coed criafol yn plygu dan eu cnwd o aeron ac mae 'na ddigon o eirin perthi i'w gweld.
Nid yn unig mae Llyr wedi ennill nifer o wobrau am ei wartheg mewn sioeau mawreddog fel Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru, ond yn 2010 fe enillodd gystadleuaeth Rheoli Tir Glas Cymru Gyfan, gwobr am dyfu glaswellt fel cnwd.
Mae llawer wedi dechrau'r silwair yn barod, ond ar ein fferm ni yn Shadog mae'r defaid a'r wyn yn bwyta'r cnwd cyntaf, ac w felly fe fydd hi ryw bythefnos eto cyn ein bod yn mentro i ladd y silwair.
Ac mae'n bosib ei fod wedi ei dyfu fel cnwd ar un amser yn yr ucheldir.
Mae'r cerddi wedi eu rhannu'n fras i ddwy adran - Y Cnwd Cyntaf rhwng 1966 a 1973, a'r Adlodd, o 1974 hyd at heddiw.
Garddio a Mwy S4C, 7.30pm Heddiw, Sioned sy'n dangos sut i ddod ag ychydig o liw i wal gerrig sych, ac Iwan sy'n rhoi cynnig uchelgeisiol ar dyfu melons, cnwd sy'n ddibynnol iawn ar hafau hir a chynnes.