COCEN

AcronymDefinition
COCENCentral Ohio Clean Energy Network
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Cocen, "Squeeze casting of Ni coated SiC particle reinforced Al based composite," Journal of Composite Materials, vol.
Cocen, "Detrimental effect of particle sol-gel coating on the corrosion behavior of A380-SiC composite," Corrosion Science, vol.
Mae'n addysgiadol: wyddwn i ddim yn iawn am oxytocin, serotonin, dopamine ac ati, na bod siocled, cocen a chariad yn taro'r un rhan o'r ymennydd yn union, ond mae'n egluro cryn dipyn.
Ond hefyd llwyth o gaffein, cocen, ketamine, MDMA, morffin a lefel rhyfeddol o uchel o'r gwahanol bethau mae rhai pobl yn eu cymryd er mwyn tyfu cyhyrau a pherfformio'n well yn y gampfa - y pethau mae athletwyr yn cael ban am oes am eu cymryd.