COMEDI

AcronymDefinition
COMEDICommerce Electronic Data Interchange
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
MAE hi'n eitha arwyddocaol nad oes opsiwn 'comedi' ar borwr digidol S4C.
Mae Tudur, sydd newydd agor caffi a chlwb comedi Tye Golchi, ger Bangor, yn edrych ymlaen i fod yn rhan o noson gomedi gyntaf yr Eisteddfod ar nos Fawrth, 7 Awst.
Ar ol cyfarfod yn y ddinas byddent yn teithio i gartref y sioe deledu Father Ted, comedi deledu gorau Iwan, ble byddent yn cael te prynhawn yn nhy plwyfol Father Crilly.
Stand Yp: Phil Cooper S4C, 9.30pm Dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, cawn ein diddanu mewn cyfres newydd dair rhan o sioeau comedi byw.
- comedi am bump o bobol sy'n penderfynu byw fel anifeiliaid am benwythnos, gydag ambell un yn llawer mwy parod i fynd yn l at natur na'i gilydd.
Fel sgwennwr a darlledwr mae wedi cyfrannu i sawl rhaglen radio a theledu, gan gynnwys nifer o raglenni comedi a dychan.
Mae rhywun yn gallu mwynhau'r comedi a'r gwaith creadigol sydd tu ol i'r perfformiad - a dw i'n edrych ymlaen yn eiddgar at weld pa sir fydd yn dod i'r brig!" TRANSL888 it: There will be plenty of fun at Venue Cymru, Llandudno today as Snowdonia welcomes the 2017 Young Farmers' Eisteddfod.
"Ac wrth fentro i faes newydd, gan gyflwyno comedi fel rhan o arlwy'r cyngherddau eleni, rydym nid yn unig yn ymateb i ddyheadau nifer fawr o'n hymwelwyr, ond hefyd yn creu llwyfan newydd ar gyfer criw sy'n defnyddio'r Gymraeg ym maes comedi.
Mae rhywun yn gallu mwynhau'r comedi a'r gwaith creadigol sydd tu ol i'r perfformiad - a dwi'n edrych ymlaen yn eiddgar at weld pa sir fydd yn dod i'r brig!" Ac os ydych chi am fwynhau rhagor o gwmni'r ffermwyr ifanc, bydd rhaglen arbennig ar S4C dros y Nadolig yng nghwmni Lisa Angharad am y gwaith paratoi a'r tynnu coes, cyn ac yn ystod, Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc.
Os fyddai rhywun am wneud comedi allech chi wneud "Cymru Fach" ar fformat Little Britain, gyda'r unig ffan yn y pentre ddim yn cydnabod bod cefnogwyr eraill yn bod.
Ceir comedi ychydig yn wahanol i''r arfer gan y digrifwr Eilir Jones a chaneuon gan Gwyn Hughes Jones, Tara Bethan a''r grwep ifanc Y Bandana.