COMIG

AcronymDefinition
COMIGCompanhia Mineradora de Minas Gerais
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae'r stori yn parhau ar appiau comig rhyngweithiol sydd wedi eu creu gan gwmni Cube Interactive o Gaerdydd.
And that is because first choice keeper Ivan Pirie is suspended with Ross Buchanan comig in.
Yna, bydd y stori''n parhau mewn pedwar app comig rhyngweithiol fydd ar gael i''w lawrlwytho i dabled neu ffon clyfar, un bob wythnos, ar Fai 22 a 29, ac ar Fehefin 5 a 12 - gan gynnig antur newydd ddigidol, a'r cwbl yn y Gymraeg.
Wedi'i hysgrifennu'n wreiddiol fel strip comig i oedolion yn y New York Times, mae'r gyfres bellach wedi datblygu'n un o gomics mwyaf poblogaidd y byd ac un o lwyddiannau mwyaf yr awdur Jeff Kinney.
Dyna pam fod y penillion bychain bachog a'r englynion comig yn cadw cwmni'n ddiddig 'r cerddi marwnad dirdynnol a'r awdlau eisteddfodol maw.
Arddangosfa dros y Tafwys yw hon i ddathlu penblwydd y comig yn 75 oed.
Roedd y cysyniad cwbl hurt yn atgoffa rywun ar adegau o The League of Gentlemen, gyda'r tri prif actor yn ymdoddi gyda'r fath argyhoeddiad i'w creadigaethau comig nes anodd credu nad menywod canol oed oedden nhw.
Dau gymeriad arall y byddaf yn hiraethu amdanyn nhw wedi i'r gyfres hon ddod i ben yw'r anffodus-annwyl Eurof (Matthew Gravelle) a'r anghofus-ofalus Brian (Phylip Hughes), sy'n codi'r creadigaethau comig hyn i lefelau newydd ac annisgwyl.
Ond mae'r nifer wedi dyblu eleni, gyda Mererid Hopwood yn cymryd yr awenau gan Tudur Dylan Jones, Prifardd yr Eisteddfod Genedlaethol eleni C am Craig ac Eifion Cyfres o sgetsus comig gyda'r ddeuawd ddoniol, Craig ac Eifion (Lloer Evans ac Arwyn Davies CH am CHwedlau'r byd Chwedlau difyr o bob cwr o'r byd.
Mae hefyd yn ddarlun sylwgar sy'n cyfuno'r difrif a'r doniol o unigolion ar eu hanwylaf a'u creulonaf, ac o gymdeithas ar ei mwyaf comig a thrasig.
Ac mae'r ffin yn denau iawn rhwng y comig a'r trasig ym mywyd Sian yn y ffilm, sy'n ferch annibynnol iawn ac yn ddigon bodlon a'i bywyd sengl.