CORREL


Also found in: Dictionary.
Related to CORREL: correlation coefficient, Corel
AcronymDefinition
CORRELCorrelate
References in periodicals archive ?
Skaiciavimams atlikti naudojama MS Excel statistine funkcija CORREL (nusako dvieju dydziu koreliacijos koeficienta), koreliacijos koeficiento reiksmingumas tikrinamas Stjudento kriterijumi.
Turint statistiniu duomenu lentele, koreliacijos koei-cienta (r) patogu skaiciuoti pritaikius "Microsoft Excel" programos statistine funkcija CORREL (2 lentele).