COSBI

AcronymDefinition
COSBIComprehensive Open Source Benchmark Initiative
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Gawn ni ein cosbi am eistedd ar ein tinau wrth i'n hetifeddiaeth gael ei werthu?
(1) The Microsoft Research-University of Trento Centre for Computational and Systems Biology (COSBI), Piazza Manifattura, No.
Yr awydd i'w cosbi neu eu collfarnu os ydynt yn rhy dew neu'n rhy hyf - fel yn achos Hilary Clinton wrth baratoi'n ofalus ar gyfer y dadleuon cyhoeddus.
Yr unig reolau ydi bod dim rheolau, dim cadw mewn ar ol ysgol, dim cosbi. Mae pawb, staff a disgyblion yn galw ei gilydd yn ol eu henwau cynta.
Fel gyda presgripsiynau am ddim, dyma gynllun sy'n sybsideiddio'r dosbarth canol ac yn cosbi sefydliadau addysg yng Nghymru sy'n colli niferoedd sylweddol.
Ai ei ddefnydd oedd cosbi pechaduriaid?" Llun o'r gelynnen Fair (Ruscus aculeatus; butcher's broom neu thorny broom) ydi o, ac mae nifer o enwau Cymraeg eraill ar y llwyn hwn gan gynnwys celyn Ffrainc, celyn Gwent, celyn y wrach, eurfanadl, llysiau'r giau, gewynllys a'r goron ddrain.
Mae'r bobl anghyfrifol sydd wedi chwalu'r drefn ariannol, wedi dwyn swyddi a chartrefi miloedd o bobl yn dal heb eu cosbi. Os ydi'r rhain yn rhydd, beth ydi ystyr trosedd?
Er, wedi dweud hynny, un peth da am Boston ac Efrog Newydd yw bod yr awdurdodau yn cosbi unrhyw un nad yw'n clirio ei lwybr gyda dirwyon.
Yn gyffredinol wrth i''r stori symud yn ei blaen mae teimlad bod popeth yn tynhau ar bawb a phenderfyniadau ffol y gorffennol yn dod 'nol i''w cosbi nhw.
Mae'r elusen yn cynorthwyo Cristnogion ar hyd a lled y byd sy'n cael eu cosbi oherwydd eu ffydd.
Yr un driniaeth mae terfysgwyr yn ei dderbyn yng Ngwlad y Basg, a phrotestio yn erbyn hynny y mae'r baneri sydd ym mhob man yno yn galw am i'w carcharorion gael eu cosbi yn eu gwlad eu hunain yn hytrach nag ym mhellafion de Sbaen.
Rownd a Rownd (S4C, 6.10pm) Mae Arthur wedi gwylltio am anaf Jason ac yn mynnu bod Hari a Dewi'n cael eu cosbi am fod mor wirion.