CRANC

AcronymDefinition
CRANCCommunity Reinvestment Association of North Carolina
CRANCCanberra Region Anti-Nuclear Campaign (Australia)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
And just a note, regular clients book Es Cranc's melt-in-the mouth Menorcan cheesecake at the same time as their table.
Mae'r teitl Rhyddhau'r Cranc yn symbol o ddigwyddiad ar draeth Dinas Dinlle ar ol gadael ysbyty am yr ail neu drydedd tro.
The book is being published by Welsh publishers Y Lolfa and is due to be released at the end of June, just in time for Cardiff's Tafwyl Festival, where Ms Wilkinson will be holding a talk about 'Rhyddhau'r Cranc.'.
Testament gan un sy'n dioddef o salwch meddwl yw Rhyddhau'r Cranc, cyflwr a fu'n tabw yn llawer rhy hir.
Ar gyfer 4 | Paratoi 15 munud Coginio 10 munud Cynhwysion 250g o gig cranc Bae Ceredigion 3 sibolsyn, wedi'u sleisio'n denau 6 llwy fwrdd o friwsion bara ffres 2 llwy fwrdd o bersli ffres, wedi'i dorri'n fan croen 1 lemwn 1 llwy de o bupur cayenne 1 wy, wedi'i guro ychydig o flawd plaen I'r saws 1 llwy fwrdd o olew a 15g o fenyn heb ei halltu 2 sialotsyn, wedi'u torri'n fan iawn 150ml o seidr neu win gwyn o Gymru 2 lwy fwrdd o hufen sur Cymreig 75g o gocos wedi'u coginio 1 llwy fwrdd fawr o fara lawr Dull 01 Cyfunwch y cig cranc, y sibols, y briwsion bara, y persli, y lemwn a'r cayenne mewn powlen gyda phinsiad o halen y mor.
Ar y fwydlen mae cwningen Pen Strwmbwl, cig eidion Cymreig Pwll Deri, cranc brown Porthgain, mel gloyw Tyddewi, tatws newydd enwog Sir Benfro a lleden lefn Aberdaugleddau.
Felly beth am roi tro ar ein rysait - cranc lleol o arfordir hardd Bae Ceredigion, ynghyd a saws bendigedig wedi ei greu gan ddefnyddio rhai o'n cynhwysion arobryn niferus.
Cacennau Cranc Bae Ceredigion gyda saws cocos a bara lawr Dyma gyfuno cranc ffres, cocos a bara lawr i roi llond plat o flas clasurol y mor, a hwnnw'n addas fel dechreufwyd neu ginio ysgafn.
Dyma ddywed un o ffisigwyr Awgwstws Cesar am y planhigyn yma: "Mae y planhigion hyn yn tyfu o dan lywodraeth Jupiter dan arwydd y cranc."
Editing will be completed by Derwen and Sound Post-production by Cranc - both companies are based in Cardiff.
The others on our table went for salad cranc lleol a mango - mango and crab salad - and gravadlax, bara rhyg organig, dresin mwstard melys a dil (smoked salmon, rye bread, mustard and dill dressing).
Roedd ymchwilwyr a physgotwyr yn cydweithio a'i gilydd i weld faint o gregyn bylchog oedd yn cael eu dal a hefyd beth oedd y sgil-ddaliad - rhywogaethau fel y cranc heglog, seren for, cranc coch, y gragen foch fwyaf ac ambell bysgodyn.