CREDU

AcronymDefinition
CREDUCentre de Recherche, d'Echanges et de Documentation Universitaire (French: Center for Research, Documentation and University Exchange)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dywedodd Ryder: "Mae'r llwybr wedi gael ei newid ac mae'r tir wedi newid dros y blynyddoedd, ond rwy'n credu bod hi'n bosib i dorri'r record," meddai Ryder, sydd wedi ei benodi'n rheolwr y tim ar ol rhedeg y ras saith gwaith.
The planned Porthcawl Maritime Centre CREDU CHARITY LTD
Town councillor Mike Clarke, who is a director of Credu Charity, said: "The refurbishment has been completed and we are now organising rotas for the volunteers who will operate it.
Er fod gwyddonwyr erbyn hyn yn credu bod y stori'n fwy cymhleth na hynna, mae'r symbol yn parhau o ynys wag heb fawr ddim pobl a'r pennau cerrig anferth yn edrych yn hiraethus i'r mor.
Ond gyda'r deiliad Y Seintiau Newydd a Chei Conna fymryn y tu ol iddyn nhw, mae Allen yn credu fod y ddau dim mewn safle gwell i ennill y gynghrair.
Nid ydynt yn credu mewn un Duw fel y Cristion, ond mewn pantheon o Dduwiau Celtaidd y cyfeirir atyn' nhw yn ein chwedlau Cymraeg - fel y Mabinogi, ac yn chwedl Taliesin yn arbennig.
Credu bydde dal yn nhir da Jonathan a Nigel yn dasg cwbl wahanol i gwpl o ffans merry ar St Mary's St!
"Rwy'n credu bod y cyfrynfgau cymdeithasol yn rhoi lleoedd i bobl ifanc ddweud sut maen nhw'n teimlo a beth maen nhw'n credu mewn ffyrdd nag oedd gael o'r blaen.
Dwi'n credu bydd yr euogrwydd yn ei bwyta hi'n fyw."
MAE cyn ganolwr Cymru Elen Evans yn credu bod dyfnder y garfan bresennol yn gryfach nag erioed, wrth iddyn nhw baratoi tuag at ymgyrch y Chwe Gwlad.
MAE'R cyn faswr rhyngwladol Jonathan Davies yn credu bod gan Gymru obaith gwirioneddol dda o gyrraedd o leiaf y rownd gynderfynol yng nghystadleuaeth Cwpan Rygbi'r Byd 2011.
MAE cyn chwaraewr Cymru, Malcolm Allen, yn credu bod Gavin Chesterfield ymysg y rheolwyr gorau yn Uwch Gynghrair Cymru JD ond yn amau os bydd ei dim ar ben y domen ar ddiwedd y tymor.