CREU

AcronymDefinition
CREUCivil Rights Enforcement Unit
CREUCentro Regionale Emergenza Urgenza (Italian: Regional Urgent Emergency Center)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae stori ddiweddaraf Cassie yn creu argraff annisgwyl ar rai o'r pentrefwyr.
Address for correspondence: Beatriz Mirelis, Departament de Microbiologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Ay.
Mae lle i gredu taw'r fenter yma yw'r gyntaf o'i bath gan fenter gymdeithasol yng Nghymru ac mae wedi creu pedair swydd newydd, gyda mwy ar y gweill wrth i'r cwmni dyfu.
Roedd Telfer wedi bod yn creu ambell 'scratch fideo' o ganeuon Anhrefn.
Creu founder Sioned Hywel told Business Post: "I felt that there was a gap in the market - somewhere event or wedding organisers could pop-in or ring and get most of their needs catered for.
Bydd gerddi newydd yn cael eu creu dros nos, bydd Meinir yn dangos sut i greu pwll yn yr ardd ac mi fydda i'n brysur yn cynaeafu.
Pobl a'u Gerddi S4C, 8pm Mae Cymru yn llawn o erddi hyfryd a phersonol ac yn y gyfres hon bydd Aled Samuel yn teithio'r wlad yn ymweld a rhai ohonyn nhw ac yn cwrdd a'r bobl sydd wedi eu creu. Yn y rhaglen gyntaf bydd e'n cwrdd a Teifion Ifans yn Llanychaer, Sir Benfro, sydd wedi creu rheilffordd a phentre' miniatur yn yr ardd; Enid Davies yn Y Betws, Rhydaman sydd wedi creu gardd deuluol, a Berwyn Jones yn Llanbedrog, Pen Llyn sydd wedi creu gardd enfawr uchelgeisiol.
Mike Phillips 009 (S4C, 8.25pm) Mae'n chwaraewr sydd bob amser yn creu argraff ar y cae rygbi ac yn aml yn creu penawdau oddi ar y cae hefyd -ond pwy ydi Mike Phillips go iawn?
Fydd dau o'r chwech uned yn y parc busnes, sydd gwerth PS1.7 miliwn, yn cael eu rhentu gan is-gwmni Cartrefi Conwy, Creu Menter - menter gymdeithasol sy'n debygol o greu trosiant gwerth PS9 miliwn eleni.