CRICED

AcronymDefinition
CRICEDCenter for Research on International Cooperation in Educational Development (University of Tsukuba; Japan)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gyfnod o drawsnewid yng nghlwb criced Morgannwg ac erbyn hyn maent yn chwilio am yr un sbarc i newid tymor a dod llwyddiant i'r clwb.
Criced: Dreigiau Cymru v Swydd Warwick (S4C, 5.15pm) Swydd Warwick ydi gwrthwynebwyr Dreigiau Cymru yn y gystadleuaeth ugain pelawd o Stadiwm Swalec yng Nghaerdydd.
Yn y gerdd "Marwnad Gwyn Thomas" cyfeirir at aml ddiddordebau'r gwrthrych, megis byd y ffilm, criced, ei ffydd, a'i gariad at fro ei blentyndod ym Mlaenau Ffestiniog.
Fel rhan o Bore Da hefyd, mae Alun wedi cael cyfle i ddysgu ychydig o eirfa Cymraeg i gapten tim pel-droed Abertawe a Chymru, Ashley Williams, a rhai o dim criced Lloegr a Chymru.
Clwb Criced Cymru Caerdydd scored 142-1 against the Beverly Hotel.
hi'n wir eich bod chi wedi chwarae criced yn yr un tm a Robert Croft?
Pa fath o wlad sy'n cynnal gemau criced cartref gwlad arall yn ei phrifddinas?
Wel, mae Clwb Hanes Rachub, Caellwyngrydd a Llanllechid yn cynnal noson i ddathlu bywyd a gwaith y bardd a'r ffermwr, ac mae'n argoeli'n noson hwyliog yng Nghlwb Criced Bethesda nos Wener.
In Division Two, Clwb Criced Cymru Caerdydd scored 153-4 against FUBAR.
Y Clwb Rygbi: Cymru v Y Barbariaid (S4C, 1.25pm); Criced: Morgannwg v Surrey (S4C, 4.15pm) Bydd gwledd o chwaraeon heddiw ar S4C gan ddechrau hefo gem rygbi fawr y prynhawn yma.
Ac mor wych oedd gweld tim merched Lloegr yn ennill Pencampwriaeth y Byd ym maes criced gan gofio nad oedd modd i ferch 20 mlynedd yn ol dramwyo mannau oedd yn gysylltiedig a'r gamp heb gwmni dyn i'w thywys yno.
Clwb Criced Cymru Caerdydd reached 69-8 against Cardiff Northern as Rynard Landman top scored with 26.