CRIW

AcronymDefinition
CRIWConference on Research in Income and Wealth
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
The CRIW has special status at the NBER, thus setting it apart from the Bureau's regular programs.
The volume begins with two chapters on the history of CRIW. The first chapter, by Carol Carson, outlines the early years of the conference which focused on the development of common terminology and concepts and the study of the distribution of income.
Yn dilyn pryderon am lygredd plastig yn y mor bu'r criw yn casglu data a gwybodaeth am blastig morol yn yr Arctig am fod diffyg astudiaethau ymchwil gwyddonol yno oherwydd ei leoliad anghysbell a'i amgylchedd eithafol.
Hacio (S4C, 10pm) Ar S4C heno mi fydd criw Hacio yn darlledu o faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd ac yn trafod damweiniau ar ffermydd yng nghefn gwlad Cymru.
Newydd ddechrau cloddio yn Llys Dorfil ar gyrion Tan y Grisiau / Blaenau Ffestiniog mae Bill a'r criw. Y Gymraeg yw iaith naturiol y gwaith hyd yn oed os yw'r di-Gymraeg yn ymuno.
Ar y 12fed o Fawrth, 2003, roedd hi'n dipyn o banic pan sylweddolodd criw cwch pysgota eu bod wedi codi bom Almaenig yn eu rhwydau dair milltir o'r Gogarth Fawr.
A fydd y tywydd llaith, oer a stormus yn cael effaith ar ysbryd y criw neu a fyddant yn brwydro drwy hyn a gorffen yn fuddugoliaethus?
Fel roedd y llong yn taro'r creigiau yn ystod y nos, taflwyd un o'r criw, John Williams, ar silff o graig, ac ef oedd yr unig un a achubwyd.
Y criw fydd yn cael y fraint o gynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth fawreddog yn Riga, Latfia fydd Cor Merched Sir Gar.
Rydym yn ail ymuno hefo'r criw am 8.25pm am ragor o hwyl wrth i Elin Fflur a Llinos Lee ein tywys i Bontardawe ar gyfer y cystadlu byw yng nghwmni criw NoFit State Circus.
Bydd y comediwr a'r gwr busnes yn ymweld a Llanbedr Pont Steffan, lle mae criw o bobl leol am fentro i gynllunio, gwneud a gwerthu eu dillad gwreiddiol eu hunain.
Bydd y cyflwynydd, comediwr a'r gwr busnes yn ymweld a Llanbedr Pont Steffan, lle mae criw o bobl leol am fentro i gynllunio, gwneud a gwerthu eu dillad gwreiddiol eu hunain.