CROGI

AcronymDefinition
CROGICash Return on Gross Investment
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Tua pythefnos yn ddiweddarach dyna lle roedd llygoden fach arall yn crogi r'un fath yn union a'r gyntaf.
Ffurfiau o weiren oeddent yn crogi yn y gwagle - hen ddreser Gymreig, ffenest bwthyn, les mirain ar ddilledyn, a'r cyfanwaith yn rhywbeth y gallwn syllu arno am hydoedd.
Ar y pryd, roeddwn yn dyheu am dinsel ac addurniadau llachar siop (Woolworth siwr o fod) ond yn bodloni hefyd ar roi glud ar gadwynau o bob lliw a llun a chael boddhad o'u gweld yn crogi yn y nenfwd.
Ond yn crogi o''r to yr oedd myrdd o lampau, o bob lliw a llun.
Heb os, heb os, bydda'r union bobl yma (yr anllythrennog wleidyddol fel y galwais nhw yr wythnos dwetha) yn pleidleisio dros atgyfodi crogi a dienyddio fel y gosb eithaf.
Ar y coed mae pob math o bethau dal bwyd adar yn crogi, a chanlyniad hynny wrth gwrs ydi fod 'na nifer o adar yn ymweld 'r safle.
Ac ar amrantiad dyma nhw'n cau eu gwestai a'u siopau a gadael i'r Sarciaid fynd i'w crogi.
Ni lwyddodd y cynllun, a chafodd Hugh Kildea a Michael Murphy eu harestio a'u crogi.
Mae gen i lun o chwarelwr yn crogi ar graig uwchben y lle tn, a bob tro dwi''n meddwl fod bywyd yn galed, edrychaf ar y llun - a chyfrif fy mendithion.
Cofiaf i mi sylwi'n arbennig y tro hwnnw ar y cyflawnder o flodau oedd yn addurno'r strydoedd ac yn crogi y tu allan i'r siopau, tafarndai a thai bwyta - basgeidiau enfawr a thrymlwythog yn creu Eden ym mhob cyfeiriad.
Un o'i chreiriau pwysicaf yw Cloch Gwyddelan, sy'n crogi oddi ar un o'r trawstiau.
Dau lun enwog fu yn crogi ar waliau cynifer o deuluoedd oedd lluniau Henry Nelson O''Neil - ' Eastward Ho!