CRWT

AcronymDefinition
CRWTCounter-Rotating Wind Turbine (physics)
CRWTContainerless Ripple Wave Turbulence
CRWTClinical Research Workforce Training (US NIH)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Y crwt 18 oed, hen ben ar sgwydde ifanc, a ddaeth i gymryd ei le'n gyfforddus yn ein tim cenedlaethol ar ol ambell gem i'r Elyrch?
Falle byddai'n syniad i'r crwt saith oed fynd am dro i Abaty Cwm Hir hefyd a sgwennu llythyr arall i Carwyn Jones.
Mae'n werth gwrando dim ond er mwyn clywed y crwt bach o'r enw Wayne o Borthmadog.
* At Crwt Pegasus in Llandaff there are one- and two-bedroom apartments priced from pounds 209,950.
"Mae dau grwt ifanc, Byron a Huw, yn 'lladd' crwt arall, Sebastian, ar y traeth yn Sbaen a darganfod, flynyddoedd wedyn, bod yr un a 'laddwyd' yn dal yn fyw.
Cofiwch chi, fe allai'r crwt hwn droi mas i fod yn dad gwell na llawer sy'n oedolion - pwy a wyr?
Cafodd Y Crwt o'r Waun ei enwi'n ddiweddar, cofiwch, fel y chwaraewr rygbi gorau erioed.
Ond yn ei hunangofiant cyntaf yn y Gymraeg, Gareth Edwards - Y Crwt o'r Waun, sy'n ran o Gyfres y Cewri gan Wasg Gwynedd, mae'n talu teyrnged arbennig i'w wreiddiau a'i fagwraeth yn y pentref glofaol yn Nyffryn Aman am lywio ei fywyd a'i lwyddiannau.
Nawr, dw i ddim yn gwadu fod Gareth yn berson talentog tu hwnt, ond ai o'i ysgrifbin ef yn unig y llifodd geiriau Y Crwt o'r Waun?
Wedyn mae hi'n disgrifio rhai o'r pethau yr oedd y crwt drygionus hwn yn ei wneud yn ystod ei blentyndod.
'Doedd Matholwch ddim yn caru Branwen, meddai crwt naw mlwydd oed, jest eisie ei phriodi hi oedd e fel y bydde ei wlad e yn gallu cael ffrind agos a gwlad arall, pe bai rhyw wlad fwy yn ymosod arni.
A oes modd gwrando ar Ail Symudiad Symffoni Rhif 9 heb ddwyn i'r cof y crwt yna'n gwthio beic i fyny stryd gobls serth?