CRYD

AcronymDefinition
CRYDCentre for Rural Youth Development (India)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
' brathiad ci cynddeiriog', 'Rhag Llosg Tn' 'y pas ar blant' ' y cryd cymalau poeth'' '' eli at friwiau a thyllau drewedig yn y coesau'' ac ati , wedyn disgrifiad llawn o blanhigion amrywiol.
'Fydd neb yn synnu o glywed bod bron bawb yn y gynulleidfa dros 50 oed a bod geiriau megis megabyte a digidol a gigabyte ac ati yn codi cryd.
Fe gedwir adenydd yr wydd i llnau a byddai gan fy nhaid bluen neu ddwy wrth law bob amser yn barod i'w trochi mewn tyrpyntain i'w roi ar bengliniau at y cryd cymalau."
Ella mai'r gwynegon, cryd cymalau neu arthritis ydi'r enw rydach chi'n ei ddefnyddio.
Mae plant wrth ei bodd gyda straeon sy'n codi cryd, ac roedd hwn yn sicr yn codi croen gwydd drosof i.
Mae Nicholas Culpeper yn cyfeirio at lysiau pen tai yn 'Culpeper's Complete Herbal and English Physician' ac yn nodi fod y planhigyn cyffredin yma yn dda ar gyfer y llygaid a rhannau eraill o'r corff, ac ar gyfer gwres mewnol ac allanol, ac fod posel wedi'i ei wneud o'r sudd yn arbennig o dda ar gyfer pob cryd poeth, am fod y gallu yn y sudd i oeri'r gwaed.
Glenys Mattocks, Dwygyfylchi yn cyfeirio at y cryd cymalau.
Efallai mai dyma pam ei fod yn cael yr enw 'crydwellt' hefyd, amy byddai rhywun yn dioddef o'r cryd yn ysgwyd.
Yr ateb oedd: "I gael madael e'r cryd cymalau felltith yma."
Mae nifer o artistiaid, sy'n defnyddio sawl gwahanol gyfrwng, wedi dod at ei gilydd i ffurfio menter o'r enw Cryd - Celf Rhwng y Dyfroedd, gydag aelodau o ardal afonydd Dyfi, Dysynni a'r Fawddach.
Roedd hi'n bur eiddil o gorff, a dywedir iddi ddioddef dair gwaith o glefyd cryd y cymalau yn ystod ei bywyd byr.