CSYM

AcronymDefinition
CSYMCambridge Suzuki Young Musicians (Cambridge, England, UK)
CSYMCyngor Sir Ynys Môn (Anglesey County Council, Wales, UK)
References in periodicals archive ?
CSYM yw'r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gynnal cwrs hyffbrddi, wedi'i ddilysu a'i addasu'n bwrpasol, i'w weithwyr.
Mae'r cyngor yn dod yn fwyfwy adnabyddus am safon uchel ei wasanaeth," meddai Carys Edwards, rheolwr hyfforddiant corfforaethol CSYM.
Fe gynhaliodd CSYM ddadansoddiad anghenion hyfforddiant a ddaeth i'r casgliad y byddai'n rhaid gweLLa'r sgiliau arweinyddiaeth a rheoli.