CTHEM

AcronymDefinition
CTHEMChicago Texas Hold 'Em Meetup
References in periodicals archive ?
Mae CThEM yn awyddus i wneud yn siwr nad oes unrhyw bensiynwyr yn talu treth os nad oes angen iddynt.
"Yn fuan wedi hyn, derbyniais becyn gwybodaeth gan CThEM. Llenwais y ffurflen R40 amgaedig a'i hanfon yn l i CThEM.
Roedd Graham, 74, o Lerpwl, wrth ei fodd i dderbyn siec am pounds 120 gan CThEM