CWCH

AcronymDefinition
CWCHCenter for Watershed and Community Health (Oregon)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ond yn sydyn reit, daeth yn fater o dragwyddol bwys i'r rhai hynny oedd am hwylio eu cwch eu hunain - yn ddelfrydol tuag at for yr Iwerydd ac America, mewn dingi bach simsan.
Ty Cwch has a dramatic design, built in stone and with both rendered and tile hung elevations.
Hefyd, bydd camer--u cwmni teledu Telesgop yn hwylio ar y tonnau gydag Elin a chriw'r cwch i gofnodi'r antur wlyb a gwyntog.
Ar y 9fed o Dachwedd, 1940, roedd cwch pysgota, Leonard wedi angori wrth y pier a'r 'hold' yn llawn o ddwr.
Roedd gen i lond cwch ohonyn nhw ers rhyw dri mis, ac ro'n i wedi gwirioni, er mod i wedi drysu braidd efo'r holl wybodaeth a geirfa oedd fel 'double dutch' i mi am hir.
Bu'r cwch bychan rwber o Orsaf Llandudno yn brysur iawn yn ystod y cyfnod yma yn achub pobl o'u cartrefi.
Bydd Elin a Rhys hefyd yn mynd ar daith mewn cwch ar y Fenai, ac i Brifysgol Bangor lle bu Elin yn fyfyriwr.
Dwi am wthio'r cwch i'r dwer hefo pwnc ddaeth i'm sylw'n ddiweddar gan Barc Cenedlaethol Eryri, a hynny ydi problem y myntjacod.
Talwyd am y bad gan gwmni sebon Brodyr Lever o Port Sunlight, a'r enw a roddwyd ar y cwch oedd Sunlight 1.
Mae'r cwch 36 troedfedd yn brwydro drwy'r gwynt a'r tonnau gan adael Dilwyn yn amheus iawn a fydd John byth yn dysgu sut i hwylio!
Maen nhw'n dod allan o'r cwch gwenyn i chwilio am fwyd a does dim llawer o faeth o gwmpas iddyn nhw.
Y tro olaf i'w lansio oedd yn Hydref 1927 i helpu cwch hwylio y Delyshore ger y pier ac achubwyd y tri oedd ar ei bwrdd.