CWIN

AcronymDefinition
CWINCritical Infrastructure Warning Information Network (DHS)
CWINCongestion Window
CWINCyber Warning Information Network (Critical Infrastructure Protection Board)
CWINCockpit Weather Information
CWINCockpit Weather Information System
CWINCyber Warfare Information Network
CWINCoalition Warrior Interoperability Demonstration
CWINCar Wars Internet Newsletter (automotive combat tabletop games)
CWINContractors With Integrity Network
References in periodicals archive ?
Yuddhako Bhumari ma Balbalikaharu (Children in the vortex of War), Kathmandu: CWIN, October.
CWIN (1998) noted five major sectors, namely carpet industry, domestic servants, shoe shining, porters, and tempo khalasis (helpers), based on the information on migrant status of children in urban Nepal (see Table 3).
Division 3: Monkstone Inn 2, 43 points, Monkstone Minotaurs 21 points, Barn's Wallace 19 points, Creigiau Casuals 17, CPCC 17 points and Cwins 7 points.
Bydd camerau S4C yn dychwelyd i'r Stadiwm Principality yfory i ddangos y tair gem ar Ddiwrnod Rowndiau Terfynol SSE Swalec - ffeinal y Bowlen rhwng Porth Tywyn a Ffynnon Taf, ffeinal y Plat rhwng gelynion o Adran Un y Dwyrain, Penallta a Bedlinog, a gem ola'r diwrnod, rownd derfynol y Cwpan Swalec rhwng cewri Uwch Gynghrair y Principality, Cwins Caerfyrddin a Llanymddyfri.
Bydd yna gyfle hefyd i weld uchafbwyntiau ffeinal y Bowlen Swalec rhwng Cwins Maesteg a Senghennydd a chystadleuaeth y Plet rhwng Rhydaman a Glyn-nedd.
Ac yn olaf, yng ngem fawr y dydd, cawn frwydr rhwng dau o glybiau'r Gorllewin, wrth i Lanymddyfri herio Cwins Caerfyrddin.
Byda Sgorio yn dangos y gem rownd gynderfynol Cwpan Cymru, Airbus UK v Y Seintiau Newydd, ac yn Uwch Gynghrair Rygbi'r Principality bydd Llanymddyfri yn herio Cwins Caerfyrddin.
Sgorio (S4C, 10pm) Uchafbwyntiau gemau rownd wyth olaf Cwpan Cymru yn cynnwys y frwydr rhwng Port Talbot a'r deiliaid Bangor, Llanelli v Prestatyn, Gap Cei Connah v Yr Athrofa, a'r Seintiau Newydd v Cwins Caerdydd.
Y Clwb Rygbi: Cwins Caerfyrddin v Llanelli (S4C, 5.