CWIS


Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to CWIS: CIWS
AcronymDefinition
CWISCampus Wide Information System
CWISCenter for World Indigenous Studies
CWISCollection Workflow Integration System
CWISCooling Water Intake Structure (power plants; engineering)
CWISClose in Weapons system
CWISCell Wall Integrity Signaling
CWISCollege Wide Information System
CWISCivil Works Information System (USACE)
CWISCyber World Internet Services, Inc.
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Setting up CWIS is intended to be (and usually is) a simple process.
Yn dilyn gyrfa lwyddiannus fel cyflwynydd rhaglenni chwaraeon, sut un yw Gareth mewn cwis? Pe bai e'n cyfnewid lle a'r cystadleuwyr, ai rygbi fyddai e'n dewis fel pwnc arbenigol?
"Fues i'n gapten tm ar y cwis chwaraeon Cant y Cant ar BBC Radio Cymru am flynyddoedd ac roeddwn i wastad wedi breuddwydio am gael mynd i sedd y cwisfeistr," meddai Dylan, sy'n wreiddiol o Bontrhydfendigaid, Ceredigion ond bellach yn byw hefo'i wraig a'i ferch yng Nghaerdydd.
Hefyd, bydd jacpot o pounds 1,000 ar gael i ddau gystadleuydd o''r gynulleidfa yn y cwis Iawn Met!
Cythrel Canu S4C, 8.25pm Huw Foulkes a Geraint Cynan fydd yn ceisio cadw trefn ac yn gosod yr heriau wrth i ddau dim fynd benben a'i gilydd mewn rhifyn arall o'r cwis cerddorol.
Dyma ni unwaith eto - cyfle i ddianc oddi wrth y teledu (a'r teulu i rai ohonoch chi!) a rhoi cynnig ar ein cwis blynyddol.
BYDD PS10,000 ar gael fel prif wobr wrth i'r cwis poblogaidd Celwydd Noeth ddychwelyd i S4C ar nosweithiau Iau.
Petae rhywun yn cynnal cwis gwleidyddol Cymreig - ddigon anodd fyddai ateb y cwestiwn pwy yn union yw aelodau'r Cynulliad ym Maldwyn neu De Caerdydd a Phenarth?
Bydd Elin Fflur a Llinos Lee yn crwydro Cymru yn cwrdd gwahanol bobl ac yn ail ran y rhaglen bydd Rhodri Ogwen Williams yn cyflwyno''r cwis hynod boblogaidd, Jacpot.
Neu ydych chi'n feistr ar y rownd gwybodaeth gyffredinol mewn cwis tafarn?
Mae Simon yn recriwtio ar gyfer tm y cwis a Nerys yn brysur hefo paratoadau Blod, y sioe gerdd.
BYDD gwobr o PS10,000 yn y fantol wrth i gystadleuwyr o ledled Cymru geisio canfod y celwydd yn y gyfres cwis ar S4C bob nos Iau, Celwydd Noeth.