CWLT

AcronymDefinition
CWLTClarendon Wing Lecture Theatre (University of Leeds, UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Y is the chiller lift ratio (CWLT - CHWLT)/Design Lift
Optimization of the cooling tower CWLT setpoint is intensively studied by some researchers.
Cafodd cwlt Dewi adfywiad pellach gyda Harri VII, a fyddai'n dathlu Dydd Gwyl Ddewi yn ddiffael.
Bydd Nia yn sgwrsio hefyd Mici Plwm a Wynford Ellis Owen, dau sydd wedi diddanu cenedlaethau o blant gyda'u cyfresi cwlt,Teliffant ac Anturiaethau Syr Wynff a Plwmsan.
Dw i ddim yn gyfarwydd iawn a'u cred, ond yn gwybod digon i weld mai cwlt ydyw sydd a syniadau hurtach na rhai Ukip hyd yn oed.
Beth fydd yn digwydd rwan ei fod o wedi ymuno hefo cwlt? Pawb a''i Farn (S4C, 8.25pm) Yr wythnos hon bydd Dewi Llwyd (dde) yn cadeirio''r drafodaeth o Ganolfan Hamdden Y Flash, Y Trallwng.
Cyfarwyddwr a chynhyrchydd y ffilm ydy Kevin Allen, sy'n enwog am y ffilm eiconig Twin Town (1997) sydd wedi ennill dilyniant cwlt. Ymhlith cast Y Syrcas mae rhai actorion fu'n serennu yn y ffilm honno - Llyr Evans, Sue Roderick a Will Thomas - ond ar wahan i hynny, does dim modd cymharu'r ddau gynhyrchiad.
Un o Aelodau Cynulliad y blaid, er enghraifft, yn dweud y dylai'r blaid "waredu cwlt yr unigolyn".
Cwlt yr unigolyn disglair sydd gynnon ni yng Nghymru - y maswr o'r ffatri yng Nghwm Gwendraeth, yr asgellwr chwimwth sy'n troi ar hen bishyn chwech.
Ac yn dyst o'i statws cwlt mae e eisoes yn addurno crysau-t gyda'i enwog eiriau - 'We are in control.'
Bydd Nia hefyd yn sgwrsio a'r ddeuawd sydd wedi diddanu cenedlaethau o blant gyda'u cyfresi cwlt, Teliffant ac Anturiaethau Syr Wynff a Plwmsan ac yn clywed am y dwys a'r digrif wrth drafod hanes bywydau a gyrfaoedd y ddau.
MAE yna griw o bobl od, cwlt arall, yn ceisio ein perswadio ein bod wedi cael ein clonio hefo creaduriaid o'r gofod.