CYFF

AcronymDefinition
CYFFCanadian Young Farmers' Forum
CYFFCharting Your Financial Future
CYFFCoaching Youth Flag Football (John T. Reed book)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ar Ol y gwareiddio, ystyrir mai'r ci defaid yw'r gorau o ran synhwyrau a'r gallu i gymryd ei ddysgu a thybir yn gyffredinol mai dyma, o bosib, y ci sy'n deillio o'r cyff cychwynnol.
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyff iniau (S4C, 8.25pm)
Yr oedd pobl y Wladfa'n flin iawn hefo milwyr Cymru medden nhw: galwent hwy'n fradwyr am ymladd yn erbyn pobl Patagonia oedd o'r un cyff a nhw.
Ymhlith trysorau'r eglwys mae cwpan o bren masarn sy'n dyddio o'r 15fed ganrif; Cyff Beuno, sef cist dderw wedi ei naddu o un boncyff, a gefail gwn filain yr olwg.
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyff iniau (S4C, 3pm) Dechreuwn y prynhawn gyda'r gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus o dan 25 oed, gyda gwobr o pounds 100 ar gael i'r enillydd, pounds 60 i'r ail a pounds 40 i'r trydydd.
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyff iniau: Cyngerdd Agoriadol (S4C 7.20pm)
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyff iniau: Oedfa'r Bore (S4C, 10.30am)
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyff iniau (S4C digidol, 10am; S4C 6.15pm a 9.20pm)
Eisteddfod Genedlaethol Sir y Fflint a'r Cyff iniau: Cyngerdd Agoriadol (S4C, 8pm)
Os oedd y goeden yn fforchog, yna mi fyddai pob un o'r cyff yn werth chwe deg ceiniog yr un.