CLILC

(redirected from Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)
AcronymDefinition
CLILCCymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (Welsh Local Government Association)
CLILCCognition and Learning in Interdisciplinary Laboratory Cultures
References in periodicals archive ?
ymgynghorwyr Tl dyddiol i'w drafod (Uchafswm o 3 diwrnod yr wythnos/66 diwrnod y flwyddyn) Cyfnod y contract: Dwy flynedd yn amodol ar adolygiad blynyddol Rhaglen uchelgeisiol ar y cyd rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a'r awdurdodau lleol yw Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.
CYMDEITHAS Llywodraeth Leol Cymru sy' n cynnal Cynllun Rhagoriaeth Cymru, trw y nawdd Llywodraeth y Cynulliad a chymort h amryw gyrff eraill.
Hoffai Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i chi gymryd rhan yn y ddadl fydd yn arwain at drawsnewid y ffordd y mae cynghorau lleol yn gweithio.
CYMDEITHAS LLYWODRAETH Leol Cymru sy'n cynnal Cynllun Rhagoriaeth Cymru a Llywodraeth y Cynulliad sy'n ei ariannu gyda chymorth amryw noddwyr eraill.
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru sy'n cynnal y cynllun dan nawdd Llywodraeth y Cynulliad, gyda chymorth amryw noddwyr.
Y CYNG Derek Vaughan (Castell-nedd Porth Talbot), Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:
Trefnwyd yprosiect gan bartneriaeth eang ei chwmpas yn cynnwys Llywodraeth yCynulliad, ELWa,yWDA, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yr Asiantaeth Datblygu Sgiliau Sector, Canolfan Byd Gwaith aGyrfa Cymru.