CY

(redirected from Cymraeg)
Also found in: Encyclopedia.
Category filter:
AcronymDefinition
CYCity
CYCountry
CYCyprus
CYCopy
CYCapacity
CYCy Young Award Winner (baseball)
CYCycle
CYCyber
CYCalendar Year
CYCounty (IRB)
CYCurrent Year
CYContract Year
CYCymraeg (Welsh, ISO 639 language code)
CYCyberspace
CYCyclophosphamide
CYChildren and Youth
CYCubic Yard
CYContainer Yard
CYChinese Yuan
CYCurrent Yield (finance)
CYCryptology
CYCyprus Airways Ltd (IATA airline code)
CYChief Yoeman (rank; US Navy)
CYCyber Yugoslavia
CYChallenge for Youth (Northern Ireland)
CYCommonwealth Year (TV show Andromeda)
CYCommunications Yeoman (naval signals rating)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
I have always said that if it wasn't for the very language that we speak, Cymraeg, we would not have an identity worth writing about and that goes for an independent Cymru as well, which I hasten to add would be completely nonsensical, if, as an independent nation we could not speak the language of our country simply because the Welsh choose not to.
Ydi e'n golygu fod un aelod o staff diogelwch ar gael sy'n deall Cymraeg, tra fod y lleill yn deall dim?
Nid oeddwn yn hapus 'r sefyllfa a cysylltais efo Mr Hywel Williams AS, ac efo Comisiynydd y Gymraeg yng Nghaerdydd ac rwyf yn ddiolchgar iawn iddynt, oherwydd cawsom yr hawl i siarad Cymraeg ar unwaith.
Yn ystod yr wythdegau a'r nawdegau, wrth edrych i'r dyfodol, dadleuai'r Gymdeithas y byddai miloedd o unigolion yn parhau i fedru siarad Cymraeg, ac yn wir - dros amser - yr ychwanegid cryn dipyn at y cyfanswm hwnnw.
"The Coleg Cymraeg and the Welsh Government need to take urgent steps to save these courses."
Ysgogwch rywun i ddysgu Cymraeg ar ddechrau blwyddyn newydd, a gall S4C helpu gyda gwasanaeth dysgu Cymraeg newydd sbon yn galennig.
o ysbrydoliaeth ydi rhaglen fel Hwb i bobl sydd am ddysgu Cymraeg? CFaint AO'r adborth dwi wedi ei dderbyn mae'r rhaglen yn help mawr.
A hithau yn 2019, byddech yn disgwyl i bobl bellach dderbyn fod y gallu i siarad Cymraeg yn gymhwyster go bwysig - yn enwedig yng Ngwynedd, (heb son am y Llyfrgell Genedlaethol).
Mae'r awdures, Sarah Reynolds, wedi priodi siaradwr Cymraeg, symud i Gymru a dysgu Cymraeg, felly mae hi'n ysgrifennu am sefyllfaoedd sydd yn seiliedig ar brofiadau personol; mae hynny'n amlwg ac mae'n cyfoethogi'r stori.
Mae'r tiwtor Billie Owens yn helpu 18 o gynorthwywyr dysgu o ysgolion lleol sydd wedi ymuno chynllun arloesol i ddysgu Cymraeg llafar.
Digital content for learners on all levels will also be available on the Facebook and Twitter page of S4C Dysgu Cymraeg. Video clips will be posted on a weekly basis, with their contents varying from news, drama, comedy and factual content.