CGGC

(redirected from Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)
AcronymDefinition
CGGCCyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (Welsh: Wales Council for Voluntary Action; UK)
CGGCChurches of God General Conference (Findlay, OH)
CGGCChina Gezhouba Group Corporation
CGGCCenter for Graphics and Geometric Computing (Technion, Haifa, Israel)
CGGCComparative Grass Genomics Center
CGGCChiangmai Gymkhana Golf Course (Thailand)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
MAE mudiadau gwirfoddol, elusennau a mentrau cymdeithasol yn chwarae rl allweddol i fynd i'r afael ag anweithgarwch economaidd, yn l corff ymbarl y trydydd sector, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).
Drwy brosiect Porth Ymgysylltu Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, mae'r cynllun yn cynnig cymorth i deuluoedd sy'n ceisio ymdopi -- phroblemau fel iselder ysbryd a cham-drin yn ogystal -- phroblemau cyffuriau ac alcohol er mwyn gwireddu eu potensial.
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru sy'n gyfrifol am arwain y prosiect Porth Ymgysylltu gwerth pounds 34 miliwn.