CLLC

(redirected from Cyngor Llyfrau Cymru)
AcronymDefinition
CLLCCyngor Llyfrau Cymru (Welsh Books Council)
CLLCCanadian Language Learning Centre (Halifax, Canada)
CLLCCommunity Living and Learning Center (George Washington University)
CLLCCentre for Logic, Language and Computation (Victoria University of Wellington; Wellington, New Zealand)
CLLCCymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (Welsh: Welsh Local Government)
CLLCCommand Language Learning Center
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
| Beryl Griffiths Crynodeb o adolygiad oddi wrth www.gwales.com, trwy ganiatad Cyngor Llyfrau Cymru
Gofynnir i'r cystadleuwyr anfon eu ceisiadau at cllc.plant@llyfrau.cymru, neu trwy'r post at "Cystadleuaeth Mellten", Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2JB.
Dywedodd Delyth Humphreys, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen, Cyngor Llyfrau Cymru, 'Mae nofelau a cherddi T Llew wedi diddanu cenedlaethau o blant, a braf gweld to newydd eto yn gwerthfawrogi ei ddawn fel storwr.
| A Cynfael Lake Crynodeb o adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatad Cyngor Llyfrau Cymru
Cyngor Llyfrau Cymru sy'n trefnu'r gystadleuaeth a bydd angen anfon eich cynigion erbyn 20 Gorffennaf.
A dywed Cyngor Llyfrau Cymru bod nifer o ysgolion wedi dewis gwneud gwaith creadigol yn seiliedig ar y gyfrol honno fel rhan o weithgareddau coff[sz]u'r awdur.
| Neil Wyn Jones Crynodeb o adolygiad oddi wrth www.gwales.com, trwy ganiatad Cyngor Llyfrau Cymru.
YN dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru y bydd toriad o 10.6% yng nghyllideb blynyddol Cyngor Llyfrau Cymru mynegodd y cadeirydd y cyngor, yr Athro M.
MAE Cyfarwyddwr newydd Cyngor Llyfrau Cymru yn hyderus bod dyfodol llewyrchus i'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, er gwaetha'r wasgfa economaidd bresennol.
| Carwen Vaughan Crynodeb o adolygiad oddi wrth www.gwales.com, trwy ganiatad Cyngor Llyfrau Cymru
MAE Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru, sy'n cynrychioli'r Cyhoeddwyr Cymraeg, wedi beirniadu penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflwyno toriad o 10.6 % i gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2016-2017.
Gweinyddir gwobr Llyfr y Flwyddyn gan Academi, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru.