DACL

AcronymDefinition
DACLDiscretionary Access Control List (Microsoft Windows)
DACLDiscretionary Access Control List
DACLDiamines and Chemicals Limited (India)
DACLDémolition Autos Croix Luizet (French scrap yard)
DACLDigital Asia Concepts Limited (Thailand)
DACLDepression Adjective Check Lists (mental health)
DACLDominating Atrial Cycle Length
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Immediately afterwards, participants completed DACL Form B and the first SUDS rating.
Table 1 presents the intercorrelations among the measures of adult attachment orientation, problem coping styles, transient depressive mood (DACL), and state anxiety (STAI).
A repeated-measures (pre-post) one way (group) MANOVA on the two measures of depression (BDI and DACL) yielded a main effect of group, F(2,92)=28.60, p,.001), a main effect of duration of depression, F(2,49)=4.18, p [is less than] .05), and a tendency for duration X group interaction to be significant, F(2,48)=2.63, p=.08.
The Depression Adjective Check List (DACL) (Lubin, 1965) was used in this study to assess patient mood.
"Mae'r paratoadau at y Cwpan y Byd yma'n golygu lot fwy o redeg, lot fwy o sgiliau a gwaith ardal y dacl a pasio.
Fe rwystrodd Stephen Jones gais i'r Alban gyda'r dacl hon, ond nid oes lle iddo yn fy XV i wynebu Ffrainc Llun: Danny Lawson/PA
Following the recording of the postsession EEG, saliva samples were collected for cortisol and the Depression Adjective Checklist (DACL) was administered.
Dim ond trafod gafwyd felly, gyda chriwiau o wahanol rannau o'r Cymoedd bob tro yn gwrando'n astud ar rai o fawrion y gem yn dadansoddi ardal y dacl a gwendidau gem gicio Cymru.
Ac yn anffodus mae embaras y trydar i'w weld yn rhy amlwg ar wynebau rhai o'r sylwebwyr gyda'r sylwadau dwl yma'n amharu ar lif trafodaethau deallus am wendid Cymru yn ardal y dacl.
Cynddrwg, neu'n waeth na hynny, oedd ei ddehongliad o dacl Simon Easterby ar Chris Czekaj yn nechrau'r hanner olaf.
As most of the self-report measures of depressive affect for use with adolescents have either a strong pathological focus, measure more than depressive affect, have a time set that is more than the current day, or have only one form of the instrument (e.g., the Beck Depression Inventory (Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961), the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (Radloff, 1977; Roberts, Andrews, Lewinsohn, & Hops, 1990), and the Reynolds Adolescent Depression Scale (Reynolds, 1987), this article presents the Depression Adjective Check Lists (DACL; Lubin, 1981, in press), an instrument that avoids the above limitations and that might be useful in research and clinical work with adolescents.
Roedd y geiriau'n gallu bod yr un mor ffyrnig --'r dacl a dim gormod o ddal yn 'l.