DADL

AcronymDefinition
DADLDeputy Assistant Director of Labour (UK)
DADLDirection d'Appui au Développement Local (French: Directorate of Local Development; Senegal)
DADLDen Almindelige Danske Laegeforening (Danish: Danish Medical Association; Denmark)
DADLDistributed Application Description Language (computer programming)
DADLDirectia Apelor Dobrogea Litoral (Romanian: Dobrogea Litoral Water Directorate)
DADLD-Ala2-D-Leu5-Enkephalin (pain relieving pentapeptide)
DADLDomestic Activities of Daily Living (occupational therapy)
DADLDirectory Assistance Directory Listing
References in periodicals archive ?
dydd p ch mw oedd i h b d gloch ibl i | Blodyn Dadl Plantlife ydi fod rhywun yn fwy tebygol o warchod rhywbeth rydan ni'n ei adnabod a'i hoffi.
Cofiwch, mae penawdau 'dadleuol' neu'r holl beth o greu dadl er mwyn denu sylw yn gallu bod yn effeithiol iawn.
At the strategic level, the program will target institutional partners are: The Ministry for Social Development (CSO / PLCP, FTC DEEG, DEFOF, DMF, CENAF); Ministry of Economy and Finance (DCEF, DI, UCSPE, ANSD, DGP); Ministry for Technical Education and Vocational Training (DFP, DA); Ministry for Youth and Employment (UCSP, DE); Ministry for Health (CAF / SP, CACMU, DASGV); the Ministry in charge of territoriality (DADL), the Ministry for the Environment and Sustainable Development (MEDD), the General De
Nid dadl yn erbyn cael barn wleidyddol yw hon ond dychmygwch bod yn gweithio dyweder, mewn amgueddfa fel yr Imperial War Museum - dydi'r staff yno ddim o blaid rhyfel nac ydyn - mwy nag ydi staff San Ffagan am ymwrthod yn llwyr thrydan, trydar a'r gliniadur.
Ac o ran awduron, rhaid cytuno gyda'i eiriau: "O ystyried yr amrywiaeth talent sydd i'w weld mewn rhyddiaith greadigol Gymraeg y dyddiau hyn, mae'n anodd derbyn dadl wantan S4C."
Mae dadl falle ddylai e fynd dipyn bach yn arafach ar y dechrau i osgoi unrhyw ddamwain cynnar, ac wedyn adeiladu arno dros y penwythnos.
Ffoniodd un person o blaid y rhaglen, ond dadl go wan ydoedd.
Ond plis, peidier a defnyddio "bod yn fam" fel dadl. Gwn am niferoedd o fenywod dibriod a di-blant sydd yn cario eu blinderau gydag urddas tawel.
Pan ofynnid iddo gwestiwn na fedrai ei ateb, neu pan gornelid ef mewn dadl, atebai, yn bwysig iawn: "I suspend my judgment!" Nodyn: Thomas Jones - ganwyd 31/8/1821 - Melin y Wig.
Dal Mung Dhuli "A" Grade Dal Lubiya "A" Grade Dal Arhar "A" Grade Dal Rajma"A" Grade Kala Chana "A" Grade Dal Malka "A" Grade Dal Urad Saboot "A" Grade Dal Urad Chilka "A" Grade Dadl urad Dhuli"A" Grade Mung Saboot "A" Grade Dal Mung Chilka "A" Grade Naryal Gola "A" Grade Nariyal Bura "A" Grade Sabudana "A" Grade Papad Lizzat Salt Iodine Kismis Green Kaju Badam
Y ddadl sy''n tewi pob dadl arall yw beth i''w wneud gwastraff niwclear.
Mae'r sgwrs rhwng y ddau yn ogleisiol tu hwnt, gyda'r bardd yn gorfod cydnabod yn y diwedd fod dadl ei ferch yn un gyfiawn, ac "Allai neb ond llawenhau!" Gwahanol iawn yw naws y cerddi "Dianc" a "Cartref".